For studenter

Fronter

Login med Feide

Login Uten Feide

Portalen

https://forsiden.portalen.t-fk.no/

Office 365

https://login.microsoftonline.com/

Outlook

https://outlook.office.com

Canvas

https://fagskolentelemark.instructure.com/

Bibliotektjenester ved Fagskolen Telemark

Studentene står fritt til å bruke biblioteket i fagskolens første etasje. Ved behov for bistand, kontakt vårt ekspedisjonskontor i 2. etasje. Les mer

Kantine

Fagskolen Telemark benytter seg av kantina i første etasje i Deltabygget. Her får du både varmretter, salat buffet og ferdig påsmurt i alle prisklasser.

Rådgiving

Målet til fagskolen Telemark er at du skal oppleve skolen som et trygt og utviklende studiested.


Rådgiver kommuniserer og samarbeider med studentene individuelt og klassevis gjennom blant annet samtaler og evalueringer. Individuelle behov for veiledning, den enkeltes studiesituasjon, videre utdanningsvalg og øvrige forhold ved skolen er tema der rådgiver kan kontaktes.

Rådgiver kan kontaktes på telefon eller e-post:

Rådgiver Rita Helen Immerstein
Tlf. 3591776995783130
rita.helen.immerstein@t-fk.no