Slik søker du

Studenter

Her finner du våre utdanningstilbud

Søknadsskjema

Etter 15. april og fram  til 1. september kan du søke skolen direkte på eget skjema. Her finner du søknadsskjema til studiene: (Word / PDF)

Ferdig utfylt søknadsskjema og dokumentasjon på utdanning og praksis må sendes til Fagskolen Telemark til e-post adresse: post@fagskolentelemark.no

 

Kompetansevurdering

Husk og be om bekreftelse på at vi har mottatt søknaden. Er du usikker på om du er kvalifisert? Les mer om kompetansevurdering her

 

Ønsker du å spørre oss om noe?

Hvis du har flere spørsmål om kompetansevurdering eller ledige plasser, send en e- post til vår rådgiver Rita.Helen.Immerstein@t-fk.no

 

Utdanninger i samarbeid med andre skoler

Utdanninger der vi samarbeider med andre skoler, må gå direkte til den skolen som har ansvar for undervisningen. Det gjelder:

O Anlegg, nettbasert (Fagskolen Rogaland)

O Bygningsvern, Vest- Telemark museum (Fagskolen Innlandet)

O Maritime utdanninger (Vestfold)

O Velferdsteknologi- tverrfaglig,100% nett (Vestfold)

Sentralbord:

35 91 77 50

E-post:

post@fagskolentelemark.no

Postadresse:

Postboks 2844, 3702 Skien

Besøksadresse

Kjølnes Ring 26, 3918 Porsgrunn

 

Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektronisk på www.vigo.no. På www.fagskoleopptak.no finner du informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder

All nødvendig dokumentasjon må lastes opp sammen med den elektroniske søknaden.

For spørsmål om utdanningen og annen informasjon om tilbudet, må du kontakte en av skolene som har tilbudet. For spørsmål om søkningen og om Vigo.no kontakter du:

Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
post@fagskoleopptak.no
Telefon 51 51 68 85
www.fagskoleopptak.no

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev
b) Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i videregående kurs 1 og 2 i yrkesfaglige studieretninger.
c) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Her kan du lese mer om poengberegning og rangering.

Opptakskrav helsefag

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
b) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
c) Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Her kan du lese mer om kompetansevurdering og poengberegning.

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole.

Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere må dokumentere kunnskaper i norsk med én av følgende prøver:

  • Bestått norsk fra videregående opplæring Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.
  • Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten).
  • Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B2 i alle delferdigheter jf. § 26 i forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Etter 15. april kan du søke skolen direkte.

Studielån og stipend

Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Heltidsstudium ved de fylkeskommunale toårige tekniske fagskolene er gratis, men du må selv bekoste læremateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. I tilegg kommer eventuelle kostnader til laboratoriemateriell. Noen skoler er med i en studentskipnad som legger til rette for studentvelferd. Det er en liten kostnad for hver student forbundet med det.

Velger du deltid eller nettbaserte studier, er det som regel en studieavgift for de ekstrakostnadene dette medfører. Ring skolen for detaljer.

Slik søker du

Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektro­nisk på www.vigo.no

Etter 15. april kan du søke skolen direkte.

Her finner du søknadsskjema til studiene: (Word / PDF)

På www.fagskoleopptak.no finner du 
informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder.

For spørsmål om søking og om vigo.no kontakter du:

Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
post@fagskoleopptak.no
Telefon 51 51 68 85

www.fagskoleopptak.no