Skoleruta

Her finner du skoleruta 2018-19 for studenter ved Fagskolen Telemark, med oversikt over ferie, fridager og planleggingsdager.
Skoleruta

Måned

Datoer

Skoledager

August

Skolestart dagtidstudenter 16. august

Planleggingsdager for lærere 14.-15. august

12

September

 

20

Oktober

Høstferie uke 41 (f.o.m.  Mandag 8. oktober t.o.m. fredag 12. oktober)

18

November

 

22

Desember

Siste skoledag før jul: Fredag 21. desember

15

Januar

Planleggingsdag for lærere 2. januar

Første skoledag etter nyttår: Tirsdag 3. januar

20

Februar

Vinterferie uke 8 (18. -22. februar)

15

Mars

 

21

April

Påskeferie fra 15.-22. april

17

Mai

Offentlige fridager: Onsdag 1. mai, fredag 17. mai og Kristi himmelfartsdag torsdag 30. mai

20

Juni

Siste skoledag: Fredag 21. juni

15