Vi søker faglærere i bygg/ anlegg og elektro/ bygningsautomatisering

Fagskolen Telemark tilbyr videreutdanning for dem som har fagbrev og / eller relevant yrkespraksis. Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning, som bygger på videregående skole. Studentene ved fagskolen er høyt motiverte og reflekterte voksne mennesker som har praksis fra arbeidslivet. Fagskolestudier er praksisnære og erfaringsbaserte, hvor kandidatene er direkte produktive i arbeidslivet etter fullførte studier.
computer

Fagskolen Telemark har ca 600 studenter og 30 ansatte ved skolestart høsten 2019. Vi har undervisningstilbud både på heltid og deltid. Deltidstilbudene et samlingsbaserte, med fjernundervisning på ettermiddag / kveld mellom samlingene. Det er mellom 4 og 6 fysiske samlinger pr. skoleår.

Fagskolen Telemark har vokst betydelig i antall studenter de siste årene. Vi trenger derfor å styrke vår organisasjon med faglærere innen flere fagfelt.

Elektro og bygningsautomatisering

Inntil to faste stillinger på vår elektroavdeling. Vi søker allsidige faglærere i 100 % stilling. For fast undervisningsstilling bør søkere ha sivilingeniør- eller ingeniørutdanning, alternativt annen relevant utdanning, samt allsidig praksis innen elektrorelaterte fagfelt slik som elkraft og / eller bygningautomatisering. Aktuelle emner er:

Elproduksjon og -distribusjon
Kraftelektronikk
Installasjonssystemer og automatiserte anlegg
Klima- og energistyring
Feltbusser, systemintegrasjon
EKOM

 

Bygg og anlegg

Fast undervisningsstilling i anleggsfag, 100% 

Fast undervisningsstilling i byggfag, 100%

Vi trenger nå erfarne bygg og anleggsfolk som har fartstid på byggeplass/ anlegg og / eller som rådgivende ingeniør. Du bør ha relevant utdanning på master / bachelornivå. Pedagogisk erfaring er en fordel. Med tiltredelse snaret.

Utadvendte og kommunikasjonssterke personer med evne til å arbeide systematisk og planmessig er de som lykkes best i en formidlerrolle med stor grad av «frihet under ansvar».

For ansettelse i faste undervisningsstillinger er det vilkår om praktisk pedagogisk utdanning, som må gjennomføres i løpet av tre år etter tilsetting.

 

Les mer og søk her