Velkommen til Fagskolen Telemark

Det er en glede for meg å ønske deg velkommen til Fagskolen Telemark. Vi tilbyr Høyere utdanning for deg med yrkeserfaring. Som student vil du være deltager i et aktivt læringsmiljø hvor faglig kvalitet settes høyt, men hvor vi også er fokusert på å tilby et trygt og inkluderende læringsmiljø.
Jens Chr

Du selv som student er en viktig bidragsyter til dette ved å vise respekt, toleranse og positive holdninger overfor ansatte og medstudenter.

Alle vi som har vårt daglige virke på skolen håper du vil finne deg til rette her, og vi vil gjøre vårt beste for at du skal trives. Vi legger vekt på å tilpasse undervisningen så langt som mulig til studentenes individuelle forutsetninger, og å støtte hver enkelt i å nå sine mål.

Vi arbeider etter en verdiplakat som er gjengitt på neste side, og vi forplikter oss som kollegium i forhold til denne. Samtidig vil vi sette krav til deg, og du vil oppleve at studiet til tider er svært arbeidskrevende. 
Fagskolen Telemark har et omfattende samarbeid med næringslivet, og vi legger vekt på å utvikle utdanningen i tråd med den utviklingen som skjer i det arbeidslivet du skal inn i. Vi tror at prosjektbasert læringsarbeid med stor andel av reelle og praksisnære prosjekter er det som fremmer tverrfaglighet og teknologiforståelse. 
Jeg tror at du vil være godt rustet til å gå inn i nye roller i arbeidslivet etter endt studium.

Jens Chr. Thysted 
Rektor