Praktisk bruk av Excel – Dynamiske beregninger og avanserte funksjoner

Fagskolen Telemark har gleden av å tilby et avansert Excel-kurs for de som vil få en mer inngående kjennskap til dette fantastiske regneprogrammet. Her vil det bli mulig å utvikle sine ferdigheter og lære mer om mulighetene knyttet til blant annet dynamisk beregninger og avanserte funksjoner.
Excel

Målgruppe:
Kurset er beregnet for byggmestere, bygg/ anlegg- ingeniører, andre års fagskolestudenter, universitetsstudenter, superbrukere på Excel og andre som har gode grunnleggende kunnskaper i dette.

 

Mål med kurset:
Kurset vil bygges rundt oppsettet av et regneark som skal hjelpe en nisjebedrift til å automatisk utforme tilbud basert på dynamiske input fra selger. Gjennom prosessen vil man få kjennskap til mange avanserte formler og funksjoner i Excel-arket – lærdom man kan ta med seg og benytte til oppgaver i egen bedrift. 

 

Kursets innhold:

 • Kort repetisjon av «grunnprinsippene» i Excel
 • Sette opp arkfaner til ulik bruk: Input, data, utregning, lister, tilbudsark
 • Skjule/vise arkfaner
 • Oppsett av tabeller, matriser, dataark, lister, nedtrekkmenyer
 • Navnebehandling av celler og matriser
 • Bruk av ulike hvis-funksjoner til å bestemme cellenes oppførsel ved ulike input
 • Betinget formattering for å markere celler med vesentlig innhold
 • Datavalidering for å begrense valgmuligheter i celler
 • Bruk av finn-rad og finn-kolonne funksjonene for å hente ut tabelldata for ulike dynamiske input
 • Utforme dynamisk tilbudsark hvor modell, mål, pris, illustrasjon mm endrer seg med ulike input-valg og fyller seg ut av seg selv
 • Låsing av celler/ark som ikke skal være tilgjengelige for alle
 • Lage makroer (f.eks. for å nullstille input i et ark)
 • Andre formler: Antall-hvis, gjennomsnitt, median, størst, minst, avrunding, tilfeldig tall, dato mm.

 

Du får her tilgang til vår hyggelige lærer Thomas, Dropboks og hans kursmateriell/ oppgaver. Etter endt kurs får du kursbevis.

Om du ikke er student hos oss, er du likevel velkommen til kurset, og du får selvsagt kursbeviset!

Betaling må gjøres på Vipps: Gå inn på Kjøp og betal, skriv inn nummeret 525977. Sjekk at det da står Fagskolen Telemark Office 365. Det er viktig at du sjekker at dette stemmer. 

Ordinær pris kr. 3600.- 

Studenter som viser til aktiv student- epostadresse, betaler kun kroner 900.- for dette kurset. Betal på samme måte på Vipps. I påmeldingsskjema må du oppgi student- epost og studiested. Videre informasjon sendes denne epostadressen.

Her er lenken til den lukkede facebook- gruppen. Be om medlemskap.

Du får tilgang til klassen på facebook med lærer, Dropboks og kursmateriell/ oppgaver etter hvert som betaling er registrert. (Vi må bruke forenklet betaling på Vipps for å kunne klare å holde prisen på kurset nede, til fordel for deg)

Fremdriftsplan for kurset:

 

Oppstart 3. september -19. Hver økt vil inneholde instruksjon og oppgaver. Det vil bli en forelesning pr. uke. Det tas forbehold om et tilstrekkelig antall påmeldte.

 

 

1

03.09

Kort repetisjon av «grunnprinsippene» i Excel

Sette opp arkfaner til ulik bruk: Input, data, utregning, lister, tilbudsark

Skjule/vise arkfaner

Oppsett av tabeller, matriser, dataark, lister, nedtrekkmenyer

Thomas

Web klasserom

2

10.09

Navnebehandling av celler og matriser

Bruk av ulike hvis-funksjoner til å bestemme cellenes oppførsel ved ulike input

Thomas

Web klasserom

3

17.09

Betinget formattering for å markere celler med vesentlig innhold

Datavalidering for å begrense valgmuligheter i celler

Thomas

Web klasserom

4

24.09

Bruk av finn-rad og finn-kolonne funksjonene for å hente ut tabelldata for ulike dynamiske input

Utforme dynamisk tilbudsark hvor modell, mål, pris, illustrasjon mm endrer seg med ulike input-valg og fyller seg ut av seg selv

Thomas

Web klasserom

5

08.10

Låsing av celler/ark som ikke skal være tilgjengelige for alle

Lage makroer (f.eks. for å nullstille input i et ark)

Thomas

Web klasserom

6

15.10

Andre formler: Antall-hvis, gjennomsnitt, median, størst, minst, avrunding, tilfeldig tall, dato mm.

Repetisjon, oppsummering

Thomas

Web klasserom

 

Etter kurset vil du få et kursbevis som beskriver innholdet.