Nå er det åpent for søking til våre fagskoleutdanninger

Det er nå mulig å søke plass hos oss, både på tekniske utdanninger og helseutdanninger. Du kan søke direkte til skolen på eget skjema helt ut september.

Vi tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning med studiepoeng for deg som har fagbrev eller yrkeserfaring. Som student vil du være deltager i et aktivt læringsmiljø hvor faglig kvalitet settes høyt, men hvor vi også er fokusert på å tilby et trygt og inkluderende læringsmiljø.
Klasserom

Søkning via Vigo.no - fagskole gjør du her

Søknadsfristen er 15. april. 

Informasjon til deg som søker fagskoleutdanning. 

Fagskolene gir yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller likeverdig realkompetanse. Utdanningen kan gjennomføres som ordinært fulltidsstudium eller som deltidsstudium og gir opplæring innenfor tekniske og helsefaglige fordypninger. Du som har fagbrev innen det aktuelle fagområdet eller minst fem års relevant praksis kan søke.

Ved å registrere deg her, vil søknaden din bli sendt til Nasjonalt opptakskontor og videre til skolen du søker. Du velger fritt skole og fagskoletilbud uavhengig av hvilket fylke du bor i. Noe mer du lurer på? Ta kontakt med Nasjonalt opptakskontor for fagskolen, se vårt nettsted: www.fagskoleopptak.no

Se vår nye informasjonsbrosjyre her!

 

Dokumentasjon på utdanning og praksis som ikke ligger på Vigo må sendes til Fagskolen Telemark.

E-post adresse: post@fagskolentelemark.no

Hvis du har noen spørsmål, henvend deg direkte til vår rådgiver Rita.Helen.Immerstein@t-fk.no