Ledige studieplasser til våre utdanninger

Det er fortsatt ledige plasser ved våre utdanninger. Husk at du nå må søke skolen direkte på eget skjema.Vi tilbyr både to- årige heltids-utdanninger og nettbaserte utdanninger over tre år med kun to oppmøte-samlinger pr. semester. Helseutdanningene våre er ett- årige deltids-utdanninger over to år. Alle våre utdanninger er offentlig finansiert.
Hanne

Campus Kjølnes

Fagskolen ligger på Kjølnes, 10 minutters gange fra sentrum. Kjølnesområdet har tilbud som spenner fra barnehage til doktorgradsutdanning. Her finner du også USN, Universitetet i Sør- Norge og Porsgrunn videregående skole. Kjølnes er senter for idrettsanlegg med fotballbaner, friidrettsarena, tennishall, svømmehall, håndballhall, ny flerbrukshall og skatepark. Ny supermoderne svømmehall og friidrettshall finner du like i nærheten. Kjølnes- området er under kontinuerlig utvikling, og siste tilskudd på området er det karakteristiske Delta-bygget er siste tilskudd som rommer deler av Fagskolen, SINTEF, utdannings- og forskningsinstitusjoner. Dette skal bidra til å styrke Kjølnes som et tyngdepunkt for utdanning og forskning i regionen. 

Våre utdanninger

Fagskolen i Telemark, med ca 550 studenter, er en av de større fagskolene i landet. Vi tilbyr tekniske studier blant annet innen byggfag, elkraft, automatisering og maskin. I tillegg kommer studiet i bygningsautomatisering som er unikt for oss. Vi har også mange utdanningstilbud innen helse.

Nytt i år er Maritime utdanninger, Palliativ omsorg, deltid og Velferdsteknologi, 100% nett. (Vestfold)

Les nyhet om bygningsautomatisering i Itb- aktuelt

Lengre nede på siden kan du lese om praktisk gjennomføring av utdanningene. Studieplaner finner du på høyre side under presentasjonen av hver utdanning.

Slik søker du
 

Tekniske utdanninger

Heltid-studiet går ved Fagskolen Telemark og har en varighet på to år. Vår fulltidsmodell er basert på undervisning fem dager pr. uke etter normal skolerute.

Nettstudiet har en varighet på tre år. Det er kun to tre- dagers oppmøte- samlinger i hvert semester, tilsammen fire oppmøte- samlinger på skolen pr. år. (Onsdag- torsdag- fredag). I tillegg til dette blir det ukentlig e-læring på Internett etter arbeidstid. Normalt gjøres det opptak av forelesningene.

 

Helseutdanninger

Helse- og oppvekstutdanninger er ettårige, men tilbys på deltid over to år. Alle deltidsutdanninger er i størst mulig grad tilrettelagt slik at studenter kan gjennomføre studiet kombinert med jobb. Du kan søke fagskoleutdanning med fagbrev innen helsefag eller minimum fem års relevant praksis. Autorisasjon krever at du har fagbrev i bunnen.

 

Diverse informasjon for studenter finner du her

Slik søker du