Ledige studieplasser i Helse og oppvekstfag høsten 19

Fagskolen i Telemark, med ca. 550 studenter, er en av de større fagskolene i landet. Vi tilbyr studier innen helse: innen psykisk helsearbeid og rusarbeid, eldreomsorg/geriatri og palliativ omsorg. Palliativ omsorg er nytt i år og gjennomføres i samarbeid med Fagskolen i Vestfold. Alle våre utdanninger er offentlig finansiert. De helsefaglige studiene spenner fra tverrfaglig miljøarbeid til administrasjon. Her har du muligheten til å bygge videre på tidligere utdanning, kurs og  yrkeserfaring.
Helsestudent

Det er fortsatt ledige plasser ved våre helseutdanninger. Husk at du nå må søke skolen direkte på eget skjema. Helse- og oppvekstutdanninger er ettårige, men tilbys på deltid over to år. Alle deltidsutdanninger er i størst mulig grad tilrettelagt slik at du som student kan gjennomføre studiet kombinert med jobb. Du kan søke fagskoleutdanning med fagbrev innen helsefag eller minimum fem års relevant praksis.

Autorisasjon krever at du har fagbrev i bunnen. Det er mulig å gå opp som privatist mens du tar denne utdanningen.

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema

Du kan søke fagskoleutdanning med fagbrev/yrkeskompetanse fra videregående opplæring i helse- og oppveksfag eller relevant praksis tilsvarende minimum fem årsverk. Fagskoleutdanning gir ikke grunnlag for å søke autorisasjon. Autorisasjon er knyttet til fagbrev/yrkeskompetanse fra videregående opplæring. Det er imidlertid mulig å gå opp som privatist i Helse og oppvekstfag mens du tar denne utdanningen.

 Andelen av eldre i befolkningen øker. Høyere levealder og samfunnsutviklingen for øvrig, gir økt etterspørsel etter alle typer helse- og oppvekst- tjenester. Brukerne stiller også større krav til kvalitet på tjenestene og muligheter for egenutvikling. Folk ønsker å bo lengre hjemme. Trivsel og livskvalitet er i fokus. Det er viktig for velferdssamfunnet at vi greier å rekruttere, utdanne og beholde kompetent personell. Vi gjør deg forberedt på å møte morgendagen med dens krav til kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. 

Fra 01.01.17 gjelder at kommuner eller andre arbeidsgivere som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven har plikt til å kreve politiattest fra personer som skal jobbe/ utføre oppdrag i tjenesten. (sakset fra Lovdata, lovens § 5.4). Det betyr at dette gjelder studenter når de skal ut i praksis.

Ønsker du å spørre oss om noe?

Ring gjerne nå i ferietiden (dagtid) eller send e- post til Helsekoordinator og faglærer Eva Bratland Ramberg (bildet over) hvis du er interessert i å søke en av våre helse- utdanninger. Mobil: 452 37 964. E- post: eva.bratland.ramberg@t-fk.no

 

E-post adresse til skolen: post@fagskolentelemark.no

Du kan også ta kontakt med::

Avdelingsleder Agnes Brønstad

e-post: agnesb@vfk.no

Se også vår facebookside for helsefagene