Ledige faglærerstillinger elektro og bygningsautomatisering

Fagskolen Telemark tilbyr videreutdanning for dem som har fagbrev og / eller relevant yrkespraksis. Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning, som bygger på videregående skole. Studentene ved fagskolen er høyt motiverte og reflekterte voksne mennesker som har praksis fra arbeidslivet. Fagskolestudier er praksisnære og erfaringsbaserte, hvor kandidatene er direkte produktive i arbeidslivet etter fullførte studier.
digi

Fagskolen Telemark har ca 600 studenter og 30 ansatte ved skolestart høsten 2019. Vi har undervisningstilbud både på heltid og deltid. Heltidstilbudene følger ordinær skolerute 5 dager pr. uke. Deltidstilbudene et samlingsbaserte, med fjernundervisning på ettermiddag / kveld mellom samlingene. Det er mellom 4 og 6 fysiske samlinger pr. skoleår.

Fagskolen Telemark har vokst betydelig i antall studenter de siste årene. Vi trenger derfor å styrke vår organisasjon med faglærere innen flere fagfelt.

Elektro og bygningsautomatisering

Inntil to faste stillinger på vår elektroavdeling. Vi søker allsidige faglærere i 100 % stilling. For fast undervisningsstilling bør søkere ha sivilingeniør- eller ingeniørutdanning, alternativt annen relevant utdanning, samt allsidig praksis innen elektrorelaterte fagfelt slik som elkraft og / eller bygningautomatisering. Aktuelle emner er:

Elproduksjon og -distribusjon
Kraftelektronikk
Installasjonssystemer og automatiserte anlegg
Klima- og energistyring
Feltbusser, systemintegrasjon
EKOM


Generelt:

Tverrfaglighet og faglig bredde er viktig for oss. Formidlingsevne og –glede, samarbeidsevne og personlige egenskaper for øvrig er avgjørende for å lykkes i faglærerrollen. Er du utadvendt og liker å omgås mennesker, og trives i et uformelt og «folkelig» arbeids- og læringsmiljø, så vil vi gjerne ha deg på laget.

For ansettelse i faste undervisnings­stillinger er det vilkår om praktisk pedagogisk utdanning, som må gjennomføres i løpet av tre år etter tilsetting.

Fagskolen ligger på Kjølnes, 10 minutters gange fra sentrum. Kjølnesområdet har tilbud som spenner fra barnehage til doktorgradsutdanning. Her finner du også Høgskolen i Sørøst-Norge og Porsgrunn videregående skole. Kjølnes er senter for idrettsanlegg med fotballbaner, friidrettsarena, tennishall, svømmehall, håndballhall, ny flerbrukshall og skatepark. Ny supermoderne svømmehall og friidrettshall er også under planlegging. Kjølnesområdet er under kontinuerlig utvikling, og siste tilskudd på området er det karakteristiske Delta-bygget som skal romme både utdannings- og forskningsinstitusjoner og ytterligere styrke Kjølnes som et tyngdepunkt for utdanning og forskning i regionen. Les mer

Skolens hjemmeside

Les mer og søk her

Søknadsfrist 16. juni.