LEDIGE FAGLÆRERSTILLINGER - BYGG OG ANLEGG

Fagskolen Telemark tilbyr videreutdanning for dem som har fagbrev og / eller relevant yrkespraksis. Fagskoleutdanning er en høyere yrkesrettet utdanning som bygger på videregående skole. Studentene ved fagskolen er motiverte, voksne mennesker som har praksis fra arbeidslivet. Vi er ca 30 ansatte, og ca 600 studenter fra høsten 2019. Fagskolesektoren er forventet å vokse betydelig i de nærmeste årene.
anlegg kvinne

Vi har ledig


Fast undervisningsstilling i anleggsfag, 100% 

Fast undervisningsstilling i byggfag, 100%

med tiltredelse snaret.

Vi trenger nå erfarne bygg og anleggsfolk som har fartstid på byggeplass/ anlegg og / eller som rådgivende ingeniør. Du bør ha relevant utdanning på master / bachelornivå. Pedagogisk erfaring er en fordel.

Utadvendte og kommunikasjonssterke personer med evne til å arbeide systematisk og planmessig er de som lykkes best i en formidlerrolle med stor grad av «frihet under ansvar».

For ansettelse i faste undervisningsstillinger er det vilkår om praktisk pedagogisk utdanning, som må gjennomføres i løpet av tre år etter tilsetting.

Fagskolen Telemark har undervisningstilbud både på heltid og deltid. Deltidstilbudene et samlingsbaserte, med web-undervisning på ettermiddag / kveld mellom samlingene. Det er mellom 4 og 6 samlinger pr. skoleår.

Fagskolen ligger på Kjølnes, 10 minutters gange fra sentrum. Kjølnesområdet har tilbud som spenner fra barnehage til doktorgradsutdanning. Her finner du også Høgskolen i Sørøst-Norge og Porsgrunn videregående skole. Kjølnes er senter for idrettsanlegg med fotballbaner, friidrettsarena, tennishall, svømmehall, håndballhall, ny flerbrukshall og skatepark. Ny supermoderne svømmehall og friidrettshall er også under planlegging. Kjølnesområdet er under kontinuerlig utvikling, og siste tilskudd på området er det karakteristiske Delta-bygget som skal romme både utdannings- og forskningsinstitusjoner og ytterligere styrke Kjølnes som et tyngdepunkt for utdanning og forskning i regionen. Les mer

Skolens hjemmeside

Les mer og søk her

Søknadsfrist 15. juni 2019