LEDIG FAGLÆRERSTILLING - HELSEFAG

Fagskolen i Vestfold og Fagskolen Telemark blir fusjonert til én fagskole 1. januar 2020. Fagskolen tilbyr videreutdanning for dem som har fagbrev og / eller relevant yrkespraksis. Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som bygger på videregående skole. Studentene ved fagskolen er motiverte, voksne mennesker som har praksis fra arbeidslivet. Vi er ca 45 ansatte, og ca 850 studenter fra høsten 2019. Fagskolesektoren er forventet å vokse betydelig i de nærmeste årene.
helse

I avdeling for helse- og oppvekstfag har vi ledig

Fast undervisningsstilling i palliativ omsorg og psykisk helsearbeid og rusarbeid inntil 100%. Stillingen kan deles.

Med tiltredelse 1. desember 2019, eller etter avtale.

 

Arbeidssted

vil være Fagskolen Vestfold og Telemark, studiested Porsgrunn. Noe undervisning ved studiested Vestfold (Bakkenteigen, Borre) må påregnes.

 

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

  • Undervisning og veiledning av studenter i samsvar med arbeidsbeskrivelse for faglærere.
  • Tilrettelegging av og oppfølging i studentenes praksisperioder.
  • Delta i fagutvikling og kvalitetssikring av opplæring/opplæringsløp.

På sikt vil helsefaglige utdanninger også tilbys som nettbaserte utdanninger. Den som tilsettes, må påregne undervisning også her.

 

Kompetansekrav

Vi søker deg som har:

1. Utdanning som sykepleier eller vernepleier med
- videreutdanning (minimum 30 stp.) innen fagfeltet eller 
- lang yrkeserfaring (minimum 5 år) fra fagfeltet

Ved tilsetting prioriteres søkere som i tillegg har praktisk pedagogisk utdanning eller som vil gjennomføre dette etter tilsetning, undervisningserfaring og formell kompetanse i veiledning/erfaring med systematisk faglig veiledning av studenter og /eller helsepersonell.

2. Helsefagarbeider med fagskoleutdanning innen fagfeltet i kombinasjon med yrkesfaglærerutdanning og minimum 2 års yrkeserfaring fra fagfeltet.

For begge gjelder krav om grunnleggende kompetanse i standard PC-programvare.

 

Personlige egenskaper:

Vi ønsker at du har

  • Gode samarbeidsevner
  • Evne til å formidle, veilede og motivere i lærings- og utviklingsarbeid, samt til å fremme studentenes kompetanser

Og at du er

  • Engasjert, initiativrik og resultat- og utviklingsorientert
    Endringsvillig og reflekterer over egne handlinger og utvikling

Det er en fordel om du har lokalkunnskap om og nettverk innen helse- og omsorgtjenesten i Telemark.

 

Her søker du:

Klikk her for å søke

Søknadsfrist 30. september 2019