Kurs for frivillige hausten 2019, Kirkens bymisjon, Notodden

Fagskolen Telemark tilbyr i samarbeid med Kirkens bymisjon, Notodden, et kurs for frivillige. Dette skal gi deltakerne økt kunnskap og bevissthet rundt sin egen rolle som frivillig hjelper. Kurset er kostnadsfritt for deltakerne. Forelesere er dyktige lærere fra Fagskolen Vestfold og Telemark, og går over fem kvelder i lokalene til Kirkens bymisjon på Notodden.
Kirkens bymisjon

Datoar: 17.10 – 24.10 – 07.11 – 14.11 – 26.11 (tysdag), alle dagar kl. 18 - 21
Kursstad: Kafé Konkylien, Notodden Bymisjon, Torvet 4
Notodden Bymisjon i samarbeid med Fagskolen Telemark inviterer til kurs for frivillige med tanke på å vidareutvikla kompetanse i rolla som frivillig. Mange av situasjonane de står i kan vera komplekse og krevjande. Kurset vil gi rom for nye kunnskapar og samtalar der deltakarane kan dela erfaringar og reflektera over gleder og utfordringar. Det er viktig at deltakarane fylgjer alle kurskveldane.

Arbeidsformer: Undervisning, erfaringsutveksling og refleksjon

Kursholdarar: Sigrid Lian og Urd Vikøren, begge faglærarar ved Helse, Fagskolen Vestfold og Telemark

 1. Kurskveld: TORSDAG 17.10.19 Kl 18 – 21
  1. Presentasjon og bli kjent som grunnlag for kurset
  2. Rolle som frivillig: Medmenneske vs. venn med bakgrunn i håndboka for frivillige
  3. Teieplikt og erklæring: kva inneber det å ha teieplikt. Utfordringar knytta til teieplikt.

 

 1. Kurskveld: TORSDAG 24.10.19
  1. Bymisjonens etiske retningslinjer og verdiar - korleis kan dei vera til hjelp i frivillig - arbeidet?
  2. Kva krav stiller Bymisjonen til frivillige sitt forhold til eige bruk av rusmiddel. Kva inneber dette for den enkelte frivillige?

 

 1. Kurskveld: TORSDAG 07.11.19
  1. Betydninga av å forstå og praktisera nærleik og nødvendig avstand i kommunikasjon og samvær med brukarar av Bymisjonens aktivitetar.
  2. Å vera personlig vs. å vera privat i rolla som frivillig.

 

 1. Kurskveld: TORSDAG 111.19
  1. Medavhengighet – kva er det og kvifor er det viktig å ha kunnskap om?
  2. Å vera pårørande til menneske som har ei psykisk liding og/eller eit rusmisbruk. Frivillig sin rolle i møte med pårørande.

 

 1. Kurskveld: TIRSDAG 26.11.19
  1. Kva kan du ta med deg i rolla di som frivillig frå kurset?
  2. Korleis støtta kvarandre i å gjera ein god jobb som frivillige framover?

 

Kursansvarleg: Urd Vikøren, faglærar Helse, Fagskolen Telemark og Vestfold