Invitasjon til en- dags seminar om rehabiliteringen av Borgengården

Borgengården i Skien er en bygning som ligger på hjørnet av Prinsessegata og Hesselberggata. Den er bygget i en iøynefallende nybarokk stil, og ble tegnet av arkitekten Finn Knudsen. Det var grosserer O.H. Holta som lot huset bygges i 1896, og bygget ble den gangen kalt Holtagården. Da grossererens datter Gunhild giftet seg med major S. Borgen, fikk bygningen sitt nåværende navn.
Borgengården

Vi inviterer dere til et en- dags seminar om renoveringen av Borgengården mandag 23. september. kl 10 00- 1500

Seminaret er uten kostnader. Her er det blitt gjort omfattende renoveringer utvendig, både vegger og tak er grundig rustet opp. Dette er takket veære byggets eier, Ole T. Lerbrekk og hans samarbeidspartnere. 

Denne elegante villaen ble oppført i 1896, for Olav Halvorssøn Holta, som på denne tiden var sjef for Blakstad, Holta & Co. i Skien, og dessuten administrerende direktør for Tinfos papirfabrikk på Notodden.

Villaens arkitekt var den unge Finn Knudsen fra Kristiania, som arbidet to korte perioder i Skien. Huset ble oppført under ledelse av den lokale byggmesteren Svend Sigurdsen. Villaen har en asymmetrisk komposisjon der en livlig barokkgavl utgjør det visuelle tyngdepunkt. Villaen ble tilbygget en sideportal og et mindre tårn i 1903.

Gunhild Holta, datter av byggherren, overtok villaen da O. H. Holta selv flyttet tilbake til Notodden, der han var født. Gunhild var gift med major Borgen, og det er ham som er opphav til det navnet som knyttes til villaen idag.

Villaen ble restaurert på siste halvdel av 1990-tallet, under ledelse av eiendomsutvikleren Rune V. Engen.

Nåværende eier startet sin Bingovirksomhet her på slutten av 1980- tallet, og bygget har hatt flere eiere etter dette.

På midten av 1990-tallet gikk daværende eier, SUNDVALL AS  ved Rune V Engen i gang med oppussing. Innvendig ble det gjort grundige arbeider  med tilbakeføringer og utvendig ble synlige skader reparert uten å gå grundig til verks med beslag og reparasjon av ornamentene. . Gården fikk igjen nye eiere , men det ble nå ikke gjort noe vedlikehold.

Fortidsminneforeningen hadde over tid sett at bygningens fasader begynte å få alvorlige skader, det ble foretatt befaring  og  sendt en bekymringsmelding til kommunen. Brevet fikk avisa tak  og det ble stort oppslag om saken. Her kom her fram at det var ny eier av Borgengården.

Foreningens leder Else M Skau og eier Ole Thorstein Lerbrekk kom så i kontakt . Eier sier» sett i ettertid var den kontakten det viktigste som kunne skje både for meg og gården og Skien by. Uten hennes kunnskap og kontaktnett ville gården blitt langt mindre renovert. «

Det ble søkt Kulturminnefondet om strakstiltak for å sikre østfasaden, og dette ble gjort høsten 2018. Gavlen ble sikret og arbeidet med videre søknader ble sendt Kulturminnefondet og Sparebankstiftelsen -Kulturminner for alle i regi av Fortidsminneforeningen. Det ble gitt tilskudd fra begge instanser og arbeidet kom i gang våren 2019. Arbeidet skal utføres antikvarisk , og ha opplegg for kompetanseoverføring. Det er dette denne dagen er del av.

Agenda for dagen

Det er åpent fra kl. 09 00 med med kaffe og uformell prat.

Tid Mandag 23. september

 

 

10 00

Velkommen til Borgengården

Presentasjon av deltakerne

Gårdens bakgrunn og historie

Ole Torstein Lerbrekk.

Gårdeier

10 30

Ny utdanning i bygningsvern, Betong, mur og puss

 

Jens Chr. Thysted.

Fagskolen Telemark

11 00

Byggets konstruksjon og oppbygning.

Byggets vedlikeholdshistorie fra 1980 og fram til i dag

Omvisning

Asbjørn Sletholt

Malermester, Prosjektleder

12 00- 12 30

Lunsj

 

12 30- 13 00

Murerarbeidet med bilder, materialvalg praktiske eksempler.

Rune Hansen

Murmester

13 00- 13 30

Maler arbeidet med bilder, materialvalg praktiske eksempler

Asbjørn Sletholt

 

13 30- 14 00

Blikkenslagerarbeidet med bilder, materialvalg praktiske eksempler

Øivind Kvelland

Blikkenslager

14 00- 14 30

Fortidsminneforeningen og kulturminnevernets rolle i restaureringsarbeidet

Else Skau

Leder fortidsminneforeningen

 

Diskusjon, oppsummering, veien videre