Helseutdanninger ved Fagskolen Telemark

Fagskolen i Telemark, med ca. 550 studenter, er en av de større fagskolene i landet. Vi tilbyr studier innen helse: innen psykisk helsearbeid og rusarbeid, eldreomsorg/geriatri og palliativ omsorg. Palliativ omsorg er nytt i år og gjennomføres i samarbeid med Fagskolen i Vestfold. Alle våre utdanninger er offentlig finansiert.
Helsestudent

De helsefaglige studiene spenner fra tverrfaglig miljøarbeid til administrasjon. Her har du muligheten til å bygge videre på tidligere utdanning, kurs og  yrkeserfaring.

Du kan søke fagskoleutdanning med fagbrev/yrkeskompetanse fra videregående opplæring i helse- og oppveksfag eller relevant praksis tilsvarende minimum fem årsverk. Fagskoleutdanning gir ikke grunnlag for å søke autorisasjon. Autorisasjon er knyttet til fagbrev/yrkeskompetanse fra videregående opplæring.

 Andelen av eldre i befolkningen øker. Høyere levealder og samfunnsutviklingen for øvrig, gir økt etterspørsel etter alle typer helse- og oppvekst- tjenester. Brukerne stiller også større krav til kvalitet på tjenestene og muligheter for egenutvikling. Folk ønsker å bo lengre hjemme. Trivsel og livskvalitet er i fokus. Det er viktig for velferdssamfunnet at vi greier å rekruttere, utdanne og beholde kompetent personell. Vi gjør deg forberedt på å møte morgendagen med dens krav til kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. 

Fra 01.01.17 gjelder at kommuner eller andre arbeidsgivere som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven har plikt til å kreve politiattest fra personer som skal jobbe/ utføre oppdrag i tjenesten. (sakset fra Lovdata, lovens § 5.4). Det betyr at dette gjelder studenter når de skal ut i praksis.

Ønsker du å spørre oss om noe?

Ring gjerne nå i ferietiden (dagtid) eller send e- post til Helsekoordinator og faglærer Eva Bratland Ramberg (bildet over) hvis du er interessert i å søke en av våre helse- utdanninger. Mobil: 452 37 964. E- post: eva.bratland.ramberg@t-fk.no

 

E-post adresse til skolen: post@fagskolentelemark.no

Du kan også ta kontakt med::

Avdelingsleder Agnes Brønstad

e-post: agnesb@vfk.no

Se også vår facebookside for helsefagene