Fagskolestudent presenterte prosjekt på fagkonferanse

Tirsdag 4. desember på Kragerø Resort var en felles fagdag for rusfeltet i Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø med innhold som: Legemiddelassistert rehabilitering, ernæringsstatus og konsekvenser blant rusavhengige, TSB vurderingsteam og presentasjon av Mestringshusene.
Marianne Arvinsen

Marianne Arvinsen jobber ved Enhet for rus og psykisk helsearbeid i Skien kommune. Hennes innlegg omhandlet et forskningsprosjekt hun skal ha i samarbeid med Skien kommune ved Enhet for rus og psykisk helsearbeid. Hun forteller videre: Jeg er student ved Fagskolen Telemark og tar en videreutdanning i faget Psykisk helsearbeid og rusarbeid 2017-2019.

Som hovedoppgave i studiet skal jeg ha et utviklingsprosjekt som jeg har kalt: Rusmisbruk og ernæringsdrikker. 

Hensikten er først og fremst å få et større fokus på pasienter/brukere med rusproblematikk sine ernæringsvaner og belyse hvilken effekt ernæringsdrikker kan ha for denne brukergruppen, på kort og lang sikt. 

Prosjektet foregår i 10 uker og pasienter ved LAR- utdelingen i Skien kommune har sagt seg villig til å være deltaker/testperson i prosjektet ved at de tilbys minimum 3 gratis ernæringsdrikker hver dag i 10 uker. Itillegg vil det for deltakerne bli intervjuer, spørreskjemaer, kliniske undersøkelser og målinger i biologisk materiale. Dette for å dokumentere behovet for livsviktig ernæring for at ernæringstilskudd kan implenteres i kostholdet hos mennesker med svært dårlig allmenntilstand.

Prosjektorganisasjon er Fagskolen Telemark og prosjektleder er Marianne Arvinsen.

Det benyttes lokaler ved Enhet for rus og psykisk helsearbeid i Skien kommune til gjennomføringen. Enheten stiller til disposisjon kommunal transport/bil til bla. kliniske undersøkelser og målinger for biologisk materiale. 

Fagpersonell som psyk. sykepleier, helsefagarbeider, ernæringsfysiolog, psykolog, LAR- lege og kommunelege, fastlege og farmasøyt er tett på og følger prosjektet.

 

Vil du lese prosjektbeskrivelsen?

- "Jeg er student på Fagskolen Telemark (yrkesrettet høyskole) og tar en videreutdanning i faget «Psykisk helsearbeid og rusarbeid - 2017-2019» Prosjektet er en del av studiets hovedoppgave og avsluttende eksamen. I tillegg jobber jeg ved Enhet for rus og psykisk helsearbeid i Skien kommune. Erfaringsutveksling med kolleger og ved assosiasjoner basert på lesning av vitenskapelig litteratur resulterte i at jeg ønsket å se nærmere på hvilken effekt en komplett næringsdrikk tilsatt kostfiber med særdeles høy energi- og næringstetthet kan gi utsatte grupper med nedsatt allmenntilstand på kort sikt. Les mer her

Det mest interessante vil likevel være hvilken effekt næringsdrikker som et supplement til kosthold kan gi på lang sikt for den aktuelle utsatte gruppen. Derfor ønsker jeg å kunne synliggjøre og dokumentere behovet for livsviktig ernæring for at ernæringstilskudd kan implementeres i kostholdet hos mennesker med rusproblematikk".

Prosjektbeskrivelsen kan du lese i sin helhet her