Faglærere i maskinteknikk og elektro/ bygningsautomatisering

Vil du dele dine kunnskaper med voksne, motiverte fagfolk? Vi søker kontakt med personer og/eller virksomheter som kan og vil dele sin kunnskap med andre, for å etablere samarbeid om undervisning og kursvirksomhet.
Kontrakt

Opplysninger om skolen

Fagskolen Telemark tilbyr videreutdanning for dem som har fagbrev og / eller relevant yrkespraksis. Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning, som bygger på videregående skole. Studentene ved fagskolen er høyt motiverte og reflekterte voksne mennesker som har praksis fra arbeidslivet. Fagskolestudier er praksisnære og erfaringsbaserte, hvor kandidatene er direkte produktive i arbeidslivet etter fullførte studier.Fagskolen Telemark har ca 500 studenter og 30 ansatte. Vi har undervisningstilbud både på heltid og deltid. Deltidstilbudene et samlingsbaserte, med fjernundervisning på ettermiddag / kveld mellom samlingene. Det er mellom 4 og 6 fysiske samlinger pr. skoleår.Fagskolen Telemark har vokst betydelig i antall studenter de siste årene. Vi trenger derfor å styrke vår organisasjon med faglærere innen flere fagfelt.

Vi har ledig 100% fast stilling som faglærer i elektro og bygningsautomatisering og maskinteeknikk

 

Faglærer Maskinteknikk

For fast undervisningsstilling bør søkere ha sivilingeniør- eller ingeniørutdanning, alternativt annen relevant utdanning, samt allsidig industribakgrunn.

Aktuelle emner er:
"    Materialteknikk
"    Energiteknikk
"    Produktutvikling og konstruksjon
"    Prosessteknikk
Tverrfaglighet og faglig bredde er viktig for oss. Formidlingsevne og -glede, samarbeidsevne og personlige egenskaper for øvrig er avgjørende for å lykkes i faglærerrollen. Er du utadvendt og liker å omgås mennesker, og trives i et uformelt og "folkelig" arbeids- og læringsmiljø, så vil vi gjerne ha deg på laget. For ansettelse i faste undervisningsstillinger er det vilkår om praktisk pedagogisk utdanning, som må gjennomføres i løpet av tre år etter tilsetting.

Søknadsfristen er gått ut.

 

 

Faglærer bygningsautomatisering

For fast undervisningsstilling bør søkere ha sivilingeniør- eller ingeniørutdanning, alternativt annen relevant utdanning, samt allsidig praksis innen elektrorelaterte fagfelt slik som elkraft og / eller bygningautomatisering.

Aktuelle emner er:
"    Elproduksjon og -distribusjon
"    Kraftelektronikk
"    Installasjonssystemer og automatiserte anlegg
"    Klima- og energistyring
"    Feltbusser, systemintegrasjon
"    EKOM
Tverrfaglighet og faglig bredde er viktig for oss. Formidlingsevne og -glede, samarbeidsevne og personlige egenskaper for øvrig er avgjørende for å lykkes i faglærerrollen. Er du utadvendt og liker å omgås mennesker, og trives i et uformelt og "folkelig" arbeids- og læringsmiljø, så vil vi gjerne ha deg på laget. For ansettelse i faste undervisningsstillinger er det vilkår om praktisk pedagogisk utdanning, som må gjennomføres i løpet av tre år etter tilsetting.

Søknadsfrist: 22. februar

Les mer og søk her

 

Lønn

Lønn - og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk. Medlemskap i pensjonskasse.

Annet

Vilkår for stillingen følger av lov og avtaler som gjelder til enhver tid. Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med intervjuet. Den som blir tilsatt må fremlegge politiattest jfr.opplæringslovens § 10-9. Dersom det ikke melder seg søkere med nødvendig formelle kvalifikasjoner for fast tilsetting, kan det bli aktuelt med tidsavgrenset tilsetting.

Offentliggjøring

Søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønske ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette. (Offentleglova § 25)

Slik søker du

Vi anbefaler å ha skrevet søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du lime (kopiere) inn teksten i søknaden. Når du begynner å registrere søknaden må du ferdigstille, det er ikke mulig å mellomlagre søknaden. Velg "Søk på stilling" og gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet.Hvis du har huket av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, vil du få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

 

Kontakt maskinteknikk

Utdanningsleder Loredana Gjerden

Utdanningsleder

loredana.gjerden@t-fk.no

95 29 73 95

 

Kontakt bygningsautomatisering

Utdanningsleder Espen Malkomsen Aamodt

Utdanningsleder

Espen.Malkomsen.Aamodt@t-fk.no

99 01 63 36

 

Felles

Rektor Jens Christian Thysted

Jens.Christian.Thysted@t-fk.no

90 83 71 70/ 35 91 77 55