En- dags seminar om rehabiliteringen av Borgengården

Borgengården i Skien er en bygning som ligger på hjørnet av Prinsessegata og Hesselberggata. Den er bygget i en iøynefallende nybarokk stil, og ble tegnet av arkitekten Finn Knudsen. Det var grosserer O.H. Holta som lot huset bygges i 1896, og bygget ble den gangen kalt Holtagården. Da grossererens datter Gunhild giftet seg med major S. Borgen, fikk bygningen sitt nåværende navn.
Else Skau

Mandag 23. september ble det gjennomført et dagsseminar om rehabiliteringen av Borgengården i Skien. Her er det blitt gjort omfattende renoveringer utvendig, både vegger og tak er grundig rustet opp. Dette er takket være byggets eier, Ole T. Lerbrekk og hans samarbeidspartnere. 

Denne elegante villaen ble oppført i 1896, for Olav Halvorssøn Holta, som på denne tiden var sjef for Blakstad, Holta & Co. i Skien, og dessuten administrerende direktør for Tinfos papirfabrikk på Notodden.

Total 14 påmeldte deltakere fra videregående skole bygg, fagopplæringskontor, arkitekter og spesielt interesserte hadde møtt opp for å få en gjennomgang av restureringsarbeidene gjennomført på Borgengården i Skien. Gården har en egen facebookside som viser restaureringsarbeidet.

 

Etter kort presantasjonsrunde innledet gårdeier Ole T. Lerbrekk om sitt første møte med Borgengården , hvor han var leietaker for sin første Bingo på slutten av 80 tallet.  I fjor vår hørt han at byggets daværende eier ville selge, tok han kontakt med G. Lippestad og kjøpte Borgengården 1.6.18.  Etter det har det skjedd mye.  Else Skau fra fortidsminnneforeningen hadde et innslag i TA om byggets tilstand og Ole tok kontakt.  Det førte til at Ole ble informert om mulige støtteordninger gjennom Kulturminnefondet og forskjellige stiftelser.

Forfalle var kommet langt på østfasaden og det ble gitt støtte til strakstiltak gjennom Kulturminnefondet.  Hansen & Henriksen ble engasjert til disse arbeidene.

Våren 19 startet arbeidene med rehabilitering opp.   Skadene, spesielt på østfasaden var kommet langt og når blikkenslager Kveland begynte å se på sin del av jobben , anbefalte han at byggets 5. Fasade også måtte taes for å unngå dobbeltarbeider om kort tid.

 

Hans Ole Dyrseth redegjorde for Fagskolen sin opprettelse av et deltidsstudium med 30 studiepoeng for å gi fagfolk en større forståelse og kunnskap rundt rehabilitering og istandsetting av puss, mur og betong.  Forventet studiestart er høsten 2020.  Studie vil bli lagt opp med fokus på kunnskapsutveksling og praktiske problemstillinger.  Foruten juryen Skien, har vi Verdensarv- prosjekter på Notodden og Rukan óg sementproduksjon tilbake til 1800 tallet.

 

Som malermester og prosjektleder redegjorde jeg for byggets vedlikeholdshistorie fra ca 1980 frem til idag. Under rehabiliteringen utført i 1996/97 ble det til tross for mine og murmester Ola Løkkens ikke gjort noe med taktekking, beslag, takrenner og nedløp.  Dette er mye av årsaken til skadeomfanget på østgavlen.

Vi avsluttetmed en befaring før lunch.

 

Etter lunch (og mye god fagprat)  redgjord Rune for arbeidene utført av murerne.  Fra nedheising av dekorelementer i betong, valg av mørtel- og pusstyper,   Det var utfordrende pga byggets spesielle oppbygging av stuktur på østgavlen .  Denne er støpt i elementer i betong og satt på plass i en kalkmurt , pusset tegelsteinsfasde.   Disse ble derfor heist ned , rehabilitert på bakken og satt på plass igjen.  Rune viste eksempler på skader og utbedring med bileddokumentasjon på utførte arbeider.  Han demonstrerte også bruk av sjablong til å lage trekninger og hvordan enkelte elementer ble laget for hånd.  

 

Øivind tok for seg blikkenslagerarbeidene på samme faglig måte.Han hadde med materialprøver på bly og zink for å demonstrere materialenes forskjellige egenskaper.  Bly er brukt på steder der zink ikke lar seg forme i tilstrekkelig grad.  Videre fortalte han om skader pga lekkasjer og dårlig lufting mellom takstein og undertak.  Som eksempel er lektene nå 3cm tykke og ikke 11 mm.

 

Blikkenslagernes fagblad vil lage en reportasje om Borgengården.

 

Else Skau redegjorde for Fortidsminneforeningen oppfølging av Borgengården helt tilbake til slutten av 70 tallet da bygge sto i fare for å bli revet til fordel for en parkeringsplass.  Fortidsminneforeningen tar sin oppgave som vakthund av fortidsminner og historiske bygg alvorlig på den måten at de vil bidra med råd, støtte og bistand.  Gjennom Kulturminner for alle, Kulturminnefondet óg andre stiftelser er det gode muligheter for å få økonomisk bistand hvis arbeidene utføres etter antikvariske prinsipper.  Bruk av riktig materialer, dyktige håndverkere og bidra til kunnskapsoverføring er viktig for å ivareta både bygg og kunnskap.

 

Jeg (Asbjørn, referent) holdt en liten avslutning. Gjennom dagen var det mange problemstillinger som ble tatt opp og alle var enige om viktigheten av kunnskapsoverføring.  Derfor gledelig at skole og opplæringskontoret var til stede.

 

Ole takket alle for fremmøte.