Bygningsautomatisering fordypning.1,5 år (N)

Har du fagskoleutdanning fra tidligere innen elektrofagene eller KEM, kan du nå ta fordypningsfagene i Bygningsautomasjon. Fagskolen Telemark tilbyr denne utdanningen der du bygger direkte på de grunnlagsfagene du allerede har.
byau

Vi starter denne etterspurte utdanningen i januar 2020. Studiet dekkes av offentlige midler. Du kan derfor søke deg direkte inn på 2. året og ta linjefagene. Undervisningen blir lagt over tre semester (1,5 år), med eksamen før juni 2021. Varighet på utdanningen er 1,5 år. Det er kun 2 samlinger pr. semester. Resten på nettet som e- læring. Denne utdanningen er ikke søkbar via Vigo. Du må søke skolen direkte. 

Opptakskrav

Har du fagskoleutdanning fra tidligere innen elektrofagene kan du nå ta fordypningsfag i Bygningsautomasjon. Det bygger direkte på de grunnlagsemnene du allerede har. Utdanningen tilbys som en nettstøttet e- læringsmodell med to tredagers samlinger pr. semester.  Hver samling er på tre dager, onsdag, torsdag og fredag. Du kan bo rimelig på hotell eller campingplass med fine hytter og flere soverom. (Les mer om dette her)

Utdanningen er beregnet på deg som er i full jobb, eller du som jobber redusert stilling. 

Utdanningene våre dekkes av offentlige midler. Du må søke skolen direkte.

Søknadsfrist er 15. november 2019. Vi starter opp i januar 2020.

Nettbasert

Studiet starter i januar hvert år. Du vil da gå sammen med de studentene som har tatt grunnlagsemnene og tar den hele utdanningen. Det er kun to tredagers oppmøtesamlinger i hvert semester, tilsammen fire oppmøtesamlinger på skolen pr. år. (Onsdag- torsdag- fredag).  I tillegg til dette blir det ukentlig e-læring på Internett etter arbeidstid.

 

Arbeidsformer

Undervisningen tar utgangspunkt i at studentene skal gå inn i lederjobber. Prosjektarbeid i grupper er en viktig arbeidsform.

Prosjektene er tverrfaglige, og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Vi varierer mellom tradisjonell undervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid. E- læringen på nett er tradisjonell undervisning og opptak/ videoer/ animasjoner. Vi bruker facebook- grupper til daglig kommunikasjon. Til lærestoff og innleveringer bruker vi Fronter.

Skolene samarbeider nært med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og gjesteforelesere. Vi henter problemstillinger for prosjekter fra det virkelige liv.

Vurdering og dokumentasjon

Det gis vurdering med karakterer til hver modul på bakgrunn av studentenes tilegnelse av fagene. I utdanningene inngår det også et mindre tverrfaglig prosjekt i første år, samt et hovedprosjekt i siste studieår.

Etter endt utdanning vil du motta et vitnemålstillegg til ditt opprinnelige vitnemål med karakterutskrift og bekreftelse på at du har gjennomgått en fullverdig fagskoleutdanning i tillegg til den opprinnelige.