2,5 millioner kroner til nytt utdanningstilbud for grønn industri i Telemark

Klyngen Industrial Green Tech og industrinettverkene i Telemark sammen med Fagskolen Telemark og Herøya Kompetansesenter har nådd gjennom med søknad til en pott på 40 millioner kroner som regjeringen har satt av til å styrke høyere yrkesfaglig utdanning. Midlene skal brukes til å utvikle et nytt utdanningsprogram for bærekraftig prosessteknikk i samarbeid med industrien i regionen. på bildet ser du fra venstre Runar Gustavsen, Ingrid Ohna og Irene Siljan Vestby fra industrinettverket
Runar Gustavsen, Ingrid Ohna og Irene Siljan Vestby

Hovedmål for Industrial Green Tech (www.industrialgreentech.com) er å løfte regionen til å bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for innovative løsninger til det globale markedet for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme grønne teknologiske løsninger i industrien. En forutsetning for å lykkes med dette er anvendelse av digitalisering, datafangst og analyse i bedriftene for å identifisere muligheter for energieffektivisering og optimalisering av prosesser. Dette vil bli kjernen i det utdanningstilbudet som skal utvikles, i tråd med prinsippene for Smart Produksjon, Industri 4.0 og industriell digitalisering.

  • Dette får vi til fordi vi jobber sammen om fokuset på industri, klima, miljø og energi i regionen vår, sier Hans Ole Dyrseth fra Fagskolen Telemark. Målgruppen vil primært være operatørene, fagmiljøene og bedriftene i prosess og produksjonsindustrien. Utviklingen av tilbudet starter før sommeren nå i 2019 og har mål om pilotkurs vinteren 2019/2020 og fullt tilbud via Fagskolen Telemark fra høsten 2020.

Prosjektleder fra industrinettverkene og klyngen Industrial Green Tech; Runar Gustavsen, er glad for at søknaden har nådd opp.  - Nå vil vi sette i gang samtaler med industrien om hvordan vi kan skreddersy dette tilbudet til industriens kompetansebehov. Vi skal også se på hvordan vi kan få finansiert opp nytt digitalt utstyr som simulatorer og digitale tvillinger for å kunne få til en optimal læringsarena koblet mot Herøya Kompetansesenter som ligger tett på industrien i regionen.

  • Samarbeidsprosjektet vi nå har fått midler til er et viktig ledd i Herøya Kompetansesenters strategi om å tilby fremtidsrettet kompetanse tett på industrien, sier leder for kompetansesenteret; Svein Erik Mittet.

Midlene bevilges fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet til kvalitetsutvikling for fagskoleutdanning. Målet med midlene er økt kvalitet, og bedre samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet etterspør.

 

 

Dette er fagskolene som får tilskudd:

Fagskole Fagområde Tilskudd i kroner
Fagskolen i Hordaland Tverrfaglig og byggfag

5 475 000

Fagskolen i Kristiansand Maritime fag

2 500 000

Sørlandets fagskole Robotikk

902 000

Fagskolen i Rogaland Maritime fag og helse- og oppvekstfag

2 494 000

AOF Haugaland Helse- og oppvekstfag

345 000

Luftfartskolen Luftfartsfag

4 519 000

Fagskolen Aldring og helse Helsefag

612 000

Fagskolen i Østfold Helsefag og bygg og anlegg

1 300 000

Fagskolen i Telemark Prosessteknikk

2 520 000

Norges grønne fagskole Gartnerfag

75 000

Fagskolen Innlandet El-fag og helsefag

4 947 000

Norsk hestesenter (NHS) Hestefag

790 000

Fagskole Tinius Olsen Tverrfaglig industrirelatert og ledelsesfag

1 073 000

Fagskolen Oslo Akershus Anlegg (BIM), tverrfaglig, byggfag og KEM

1 986 000

Medlearn AS Helse- og oppvekstfag

705 000

Folkeuniversitetet Øst Tverrfaglig

320 000

Fagskolen i Kristiansund Prosessteknikk

1 616 000

Fagskolen i Ålesund Bygg, anlegg og elkraft

300 000

Treider Fagskole Fotografi/ film

2 347 000

Norsk fotofagskole Fotografi/ film

276 000

Nordland fagskole Maritime fag

3 948 000

Fagskolen i Kirkenes Anlegg og bergverk

960 000