Ny læringsplattform CANVAS høsten 2019 - en introduksjonsvideo

Her er en introduksjonsvideo. Det vil bli lagt ut mer opplæring om kort tid
Canvas

Link til video

 

Fra høsten 2019 vil Fagskolen Telemark ta i bruk ny læringsplattform. Det betyr at Fronter utgår og CANVAS blir vår fremtidige læringsplattform. Frem til nå har bygg-klasser vært med i en pilot for å prøve ut og tilpasse CANVAS til primært studentenes behov og det er gode tilbakemeldinger på det nye systemet. Bakgrunnen for å innføre en ny læringsplattform er blant annet på bakgrunn av tilbakemeldinger i studentevalueringer knyttet til kommunikasjon, planlegging og organisering av læringsarbeidet. 

En innfasing av CANVAS betyr at dere studenter(og faglærere) må ta ut fagstoff, innleveringer og ulike dokumenter fra Fronter INNEN 1. juli. Etter denne datoen vil Fronter være  utilgjengelig for for dere studenter.

Det vil bli lagt ut opplæringsvideoer her på Fronter nå ganske snart. Dere oppfordres til å ta en gjennomgang av disse. CANVAS er designet og lagt til rette spesielt med tanke på brukervennlighet for dere studenter, noe vi håper og tror at dere vil erfare. 

Vi gleder oss til å ta i bruk den nye læringsplattformen fullt ut høsten 2019.