Læring på avstand

De deltar aktivt i klasserommet, de har gruppearbeid og diskusjoner. Men de stadig flere studentene som satser på e-læring, gjør alt hjemme hos seg selv.Klasserommet som lærer Arild Bjørvik står i, er helt tomt. Likevel er elevene hans helt klare. Og frammøtet også denne dagen er upåklagelig. Slik ser møteplassen, det elektroniske klasserommet ut: Hoveddelen av skjermen viser lærerens undervisning, og nederst sees bilder av de påloggede studentene. Til høyre en navneoversikt og innlegg/svar fra studentene. FOTO: TERJE HEIESTAD
arild

Så da er det bare for lærer Arild å hilse blidt på dem alle, og så er de i gang. Arild står og snakker om dagens matematikk-oppgave.

– Jeg var skeptisk først. Men med dette lette utstyret er det teknisk enkelt, og det gir meg en god frihet som pedagog, sier læreren på fagskolen i Porsgrunn.

– Det fungerer veldig bra. En intens læremåte, veldig tidsbesparende, veldig selvdisiplinerende, sier studenten i Bergen.

Det kalles e-læring. En modell for læring basert på elektronikk og nett, en modell der studentene kan gjennomføre et fullverdig studium hjemmefra.

– E-læringen passer for mange. Vi ser en klar økning i studenttallet på grunn av vårt tilbud om e-læring, sier Hans Ole Dyrseth, leder for Prosjekt og Markedsavdeling ved Fagskolen i Telemark. Skolen er en av flere som nå satser på denne undervisningsformen, og erfaringene så langt er oppmuntrende.

I Bergen er Eirik Vedå (32) både fagskolestudent og i full jobb som elektriker/tekniker. Som far til en syvåring og en fireåring setter han stor pris på at e-læring gjør det mulig å bo hjemme.

– Det har vært litt utfordrende å få strukturert studiene på ettermiddag/kveld, men e-læring og kombinasjonen jobb/studier fungerer for meg veldig, veldig bra. Det er jo ingen reisetid til studiestedet, det er veldig tidsbesparende. Det er en intens læremåte, basert på mye egenlæring, og det er selvdisiplinerende, noe som passer meg veldig godt, sier Eirik Vedå.