Innføringskurs i Logistikk, to dager

Logistikk handler om hvordan man planlegger, styrer og kontrollerer varestrøm, produksjons- og informasjonsstrøm fra opprinnelig kilde til endelig mottaker gjennom foredling og til sluttbruker på best mulig måte. Planlegging og ledelse av logistikk kjeder er viktige elementer i kurset som skal bidra til at kursdeltakerne ser hvordan logistikk, kundetilfredsstillelse og effektivisering kan bidra til å skape økonomisk resultat i verdikjeden.
Gaffeltruck

Grunnleggende  kurs i Logistikk

Kurset går over to dager og formålet er å gi innsikt i logistikk og Lean/ forbedring. Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap om logistikk kjeder og deres betydning for bedriften og dens kunder. Kurset tar for seg blant annet:

 

Verdikjeder

Økonomi

Leveringsbetingelser/ avtaler

Verdier i ulike lager

Sikkerhets- lager

Kommunikasjon i logistikk kjeder

Mulige kvalitetsproblemer i en verdikjede

Lean og forbedring

Gruppearbeid med framføring

 

MÅLGRUPPE

Målgruppen for kurset er ledere på alle nivå/ drift/ vedlikehold/ produksjonsplanleggere/ innkjøpere/ lager/ logistikk/ transport/ salg/ økonomi som ønsker grunnleggende innsikt i logistikk og logistikkens betydning for bedriftens økonomi.

 

MÅLSETTING

Kurset er praksis rettet. Forståelse for verdikjeden i en produksjonsbedrift. Hvordan ting henger sammen og hvordan man kan redusere sløsing i verdikjeden.

 

 

Kursholder: Fagskolen Telemark

 

Kontaktperson/ informasjon

Hans Ole Dyrseth

Tlf: 99 62 24 51

Epost: hans-ole.dyrseth@t-fk.no