Grunnleggende kurs i Lean og forbedring

Kursets formål er å gi innsikt i hva Lean og forbedring er. Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap om hvordan man kan anvende denne metoden i det daglige arbeidet. Vi skal bruke praktiske eksempler og bli kjent med hvordan man jobber sammen i forbedringsgrupper for å finne gode løsninger.
Lean Manufacturing

Grunnleggende  kurs i Lean og forbedring

Kursets formål er å gi innsikt i hva Lean og forbedring er. Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap om hvordan man kan anvende denne metoden i det daglige arbeidet. Vi skal bruke praktiske eksempler og bli kjent med hvordan man jobber sammen i forbedringsgrupper for å finne gode løsninger.

Områder som inngår i kurset er blant annet:

Hva er Lean og forbedring?

Hvordan skape en forbedringskultur?

Sløsing- hvordan oppnå en slank produksjon

De fem Lean-prinsippene

Forbedringer på arbeidsstedet

Noen av de mest vanlige LEAN- forbedringsverktøy

Tavlemøter

Forbedringsgrupper, teamarbeid

Gruppearbeid

 

Les mer og påmelding her

MÅLGRUPPE

Målgruppen for kurset er mellomledere og ansatte i innkjøp, drift, vedlikehold og salg som ønsker innsikt i hva Lean og forbedring er.

 

MÅLSETTING

Kurset gir deltakeren en større bevissthet på hva Lean og forbedring er.  Vi viser praktiske eksempler på hvor vi kan begynne og  hva vi kan gjøre for å bli mer effektive i vårt daglige virke.

 

En leder som arbeider med Lean, uttaler: 
” Jeg har i flere tiår trodd at min jobb som leder er å finne de riktige svarene. Nå vet jeg at dette er feil. Ledelse handler om å stille de riktige spørsmålene”. 
Lean-vinden som feier over landet vårt bærer bud om denne helt avgjørende og nødvendigendringen i hvordan vi tenker ledelse. Krevende og samfunnsnyttige mål kombinert med en raus læringskultur det det er rom for å lære av feil. Dette er oppskriften for 2015 og framover.
Dette skiftet i synet på organisasjon og ledelse kommer ikke fra noen” guruer” eller dalende ned fra himmelen. Det kommer fordi den objektive virkeligheten er i stor endring. Teknologi (IT, bioteknologi, nanoteknologi etc.) kombinert med internasjonalisering og krav til bærekraft, gjør at alle virksomheter må forandre og tilpasse seg raskere.  For kun få år siden så vi TV bare på TV- apparatet. I dag er TV på smarttelefoner og lesebrett. Eller vi gikk i banken.

 

 

Implementering av Lean kan gi:

 • Økt lønnsomhet
 • Økt produktivitet
 • Effektivisering uten fokus på nedbemanning
 • Fornøyde medarbeidere
 • Større kundetilfredshet
 • Kvalitetssikring i alle ledd
 • Lavere produksjonskostnader
 • Kontinuerlig læring
 • Redusert sykefravær
 • Redusert gjennomløpstid
 • Redusert lager
 • Forbedret arbeidsforhold for de ansatte

 

En av grunnpilarene i Lean-konseptet er involvering av alle de ansatte. 
Konseptet vektlegger at de som til daglig utfører de ulike arbeidsprosessene er de beste til å komme med ideer for å gjøre prosessene bedre. 

Langsiktig mål: En kultur for kontinuerlige forbedringer. Dette krever kunnskap, tillit, åpenhet og ikke minst et ønske om at andre enn deg selv skal lykkes.

 

PRAKTISK INFORMASJON

Dato / klokkeslett

Fredag 27. oktober 2017

Kl. 09.00 – 16.00

 

Sted:

Fagskolen Telemark

Kjølnes Ring 26, 3918 Porsgrunn

 

Pris:

Ordinær pris:  3.400 nkr

Medlemmer ICG/TNT/TO:  2.600 nkr

 

Kursholder(e):

Fagskolen Telemark

Les mer og påmelding her

Kontaktperson/ informasjon

Hans Ole Dyrseth

Tlf: 99 62 24 51

Epost: hans-ole.dyrseth@t-fk.no