Energidesign og bygningsfysikk

Fagskolen Telemark tilbyr høsten 2019 et nytt kurs i Energidesign og bygningsfysikk. Vi legger vekt på at deltakerne skal kunne lære og anvende energiberegninger i energi-simuleringsprogrammet SIMIEN.
energidesign

Ønsker du å utvide eller endre ditt arbeidsområde? Energi- og klimautfordringene engasjerer sterkt i samfunnet. Kravene til å bygge eller rehabilitere bygg til å bli mer energi- effektive står sterkt i fokus. Dette er en utvikling som vil forsterkes i årene fremover. For å møte markedet for energieffektivisering er kompetente bransjeaktører sentralt.

Kurset vil gi deg kompetanse innenfor fagområdene energirådgivning, Simien, bygningsfysikk og energivurdering av bygg.

Oppstart på Fagskolen i Oslo og Akershus på Økern oktober 2019. Adresse: Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo. Rom 4110.

Enkel korrespondanse med buss fra Gardermoen til Økern.

 

Generelt om kurset:

Kurset er godkjent av Enova og tilpasset deltakere både fra elektrobransjen, VVS- bransjen og byggebransjen.

Etter avsluttet kurs kan du jobbe som Energirådgiver og søke Enova om ENØK- tilskudd!

 

Innhold Energidesign og bygningsfysikk

 • Energiteknikk og Lean (forbedring)
 • U- verdier og kuldebroer
 • Simien, energiberegningsprogram
 • Varmetap
 • Ventilasjon og internlaster
 • Godkjenning i henhold til TEK 17
 • Overordnet struktur i styresystemer og SD- anlegg
 • Byggets infrastruktur
 • ITB rollen, lover, regler og standarder
 • Breeam In-Use, forvaltningsverktøy, Grønn byggallianse
 • Enova, veien mot lavutslippsamfunnet
 • Toppsystemer, SD- anlegg, styring

I utdanningen gjennomfører studentene et tverrfaglig selvvalgt prosjekt med en muntlig eksamen.

Karakterskala A-F hvor A er best.

Kurset har et omfang tilsvarende 15 studiepoeng

 

Se reportasje fra

ITB- aktuelt

VVSforum

Etter avsluttet kurs kan du gjøre utfordrende energivurderinger for kunder, blant annet med Simien- programmet som et godt hjelpemiddel for dette. Innholdet i kurset gir deg kunnskaper innenfor ventilasjon, vinduer, lys, varmepumper, - både vann og luftbårne systemer. Videre vil du får en inngående kunnskap i hva som er viktig ITB- rollen.

Godkjenningen fra Enova gjelder på bygg inntil 1000 m2.

Du vil også bli kjent med Breeam Nor, Norges ledende verktøy for miljøklassifisering av bygg

Du vil få en grunnleggende innføring i Bygningsautomatisering. Gjennom kurset vil du få tilgang til e- læringsplattformen Fronter, AdobeConnect og all annen nødvendig programvare. Vi bruker en lukket facebook- gruppe til daglig kommunikasjon.

Studenten får relevante individuelle innleveringsoppgaver. Utdanningen avsluttes med muntlig tverrfaglig eksamen basert på prosjektoppgaven.

Kurset gir deg en realkompetanse tilsvarende 15 studiepoeng.

Du vil få utstedt modulkompetansebevis fra Fagskolen Telemark. Du vil få et eget kompetansebevis på gjennomført modul i energiberegningsprogrammet Simien.

Studiet gjennomføres over ca. 7 måneder. Vi tar forbehold om et tilstrekkelig antall påmeldte

 

Klikk her for å fylle ut påmeldingsskjema

Lengre nede i artikkelen finner du gjennomføringsplan for utdanningen. 

 

Eksamen

Eksamen er et tverrfaglig prosjekt med muntlig eksamen.  

 

Målgruppe

Kursets innhold er tilpasset elektrobransjen, VVS- bransjen og byggebransjen.

Prosjektledere 

Saksbehandlere

Selgere 

Fagarbeidere og montører med interesse for faget.

 

Videre også rådgivere, forretningsutviklere og eiendomsforvaltere som har ønske om å bygge opp og styrke forretningsvirksomhet knyttet til energiløsninger og tjenester.

Søkere uten formell fagskoleutdanning får vurdert sin realkompetanse som grunnlag for inntak til studiet. I praksis innebærer dette at vi vurderer søkere med relevant fagbrev og praksis.

 

Studiet passer for studenter som ønsker å kombinere studier med jobb.

Studentene lærer både om det "grønne skifte", byggeskikk, bygningsfysikk, lysanlegg, oppvarming, vannbåren varme, varmepumper, energisentraler, ventilasjon, inneklima, økonomi samt hvilke styringsdokumenter (lover og forskrifter) som ligger til grunn. Se framdriftsplan lengre nede.

Denne utdanningen vil kvalifisere deg til å ta posisjon som energirådgiver og rådgiver på energieffektive løsninger.

Dette er kalender for det pågående kurset. Ny kalender 2019 kommer rett etter ferien, men vil følge den samme progresjonen som dette.

 

Fremdriftsplan: Energidesign og bygningsfysikk høst 2018

Punkt

 

Kl

 Tema

Timer

 Kommentarer

 

 

10-16

Oppstart, bli kjent

AdobeConnect

Energiteknikk og Lean

Hel dag

Kuben, Oslo  

1

 

17-20

U- verdier og kuldebroer, Varmetap

3

Web klasserom

2

 

17-20

Simien, del 1

3

Web klasserom

3

 

17-20

Enova, veien mot lavutslippsamfunnet

3

Web klasserom

4

 

17-20

Ventilasjon og internlaster

3

Web klasserom

5

 

17-20

Godkjenning i henhold til TEK 17

3

Web klasserom

6

 

17-20

Oppstart eksamensprosjekt

3

Web klasserom

7

 

17-20

Overordnet struktur i styresystemer og SD- anlegg

byggets infrastruktur

3

Web klasserom

8

 

17-20

Styresystmer, SD- anlegg, organisering

Veiledning

3

Web klasserom

9

 

17-20

ITB rollen, lover,regler og standarder

Veiledning

3

Web klasserom

10

 

17-20

Simien del 2

Veiledning

3

Web klasserom

11

 

17-20

Breeam In-Use, forvaltningsverktøy, Grønn byggallianse

3

Web klasserom

12

 

17-20

Toppsystemer, SD- anlegg, styring, 

Veiledning innenfor nevnte tema.

3

Web klasserom

 

 

10-16

Oppsummering. 

Hel dag

Kuben Oslo

 

 

09-16

Eksamen, høring prosjekt

Hel dag

Kuben Oslo

 

Alle faggrupper leverer sine produkter til et bygg, uavhengig av hverandre. For å oppnå maksimal energieffektivisering i et bygg er det viktig å lære seg fagspråket til andre faggrupper og lære systemforståelse. Vi tar høyde for dette. Derfor er ikke denne utdanningen preget av dybdeundervisning, men heller orienterende undervisning som skal utvikle systemforståelse hos studentene.

Søkere uten formell ingeniør/ fagskoleutdanning får vurdert sin realkompetanse som grunnlag for inntak til kurset. (Fem år eller mer)

Kontakt Rita, skolens rådgiver: Rita.Helen.Immerstein@t-fk.no