Eksamensplan 2018-19

Eksamensplan for tekniske utdanninger ved Fagskolen Telemark våren 2019
Eksamen

Her finner du datoer for vårens trekkeksamener, LØM-eksamen og Hovedprosjekt. Trekk vil bli foretatt på samlinger for nettstudenter med en påfølgende kunngjøring i etterkant. Den samme rutinen gjelder også for dagtidstudenter.

Planen finner du her

Trekk foregår på den måten at det trekkes mellom et eller flere emner med en mulighet for at det også trekkes blankt(ingen eksamen i emnet/emner). Etter ny Fagskolelov kan du som student ved fagskolen komme opp i inntil 4 eksamener inkludert sentralgitt LØM-eksamen. Alle emner er gjenstand for trekk gjennom et studieløp og for å få et vitnemål må du som student opp i 3 eksamener i løpet av studieløpet.

 

Det vises for øvrig til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Telemark som du finner i denne lenken: