Ekomkurs hos Nelfo Sørlandet og Sør- Rogaland

Vi tilbyr EKOM studie som tilfredsstiller kravet om fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ved bestått eksamen fra denne modulen vil kandidaten kunne søke NKOM som autorisert installatør innen EKOM. Kurset vil gå over 2 ganger 3 dager pluss en eksamensdag.
ekom2

Ekom utdanning åpent for alle, starter opp hos Nelfo Sørlandet og Sør- Rogaland

Del 1 onsdag 30. oktober hos NELFO Sør- Rogaland i Sandnes.

Del 2 med eksamen starter opp tirsdag 26. november hos NELFO Sørlandet i Kristiansand.

 

Se kalender lengre nede.

Kurset er nå utvidet med faginnhold som er tilpasset

- Alarmsystemer og sikkerhet

- PC/ Data/ Tele- kommunikasjon og nettverk

- Adgangskontroll og kameraovervåking

Se kalender og læringsutbyttebeskrivelse (LUB) for studiet nederst på siden

Pris:

30 000.- for ikke- medlemmer

25  000.- for Nelfo- medlemmer

Studiet er på 15 studiepoeng.

Ha organisasjonsnummer klart før du melder deg på. Private deltakere skriver bare "Privat"

Påmelding gjør du her

Kurset forutsetter et tilstrekkelig antall deltakere.

Kalender

    1. samling NELFO i Sandnes

Onsdag

 30.10

10 00 - 16 00

Torsdag

31.10

09 00 -16 00

Fredag

01.11

09 00 -16 00

    2. samling med eksamen hos NELFO i Kristiansand

Tirsdag

26.11

10 00 - 16 00

Onsdag

27.11

09 00 -16 00

Torsdag

28.11

09 00 -16 00

fredag

Eksamen

29.11

09 00-14 00

1 time ekstra for de med dysleksi/ 
lese- og skrivevansker.

Etter bestått eksamen vil du kunne søke autorisasjon som EKOM installatør forutsatt at formelle krav oppfylles. Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offfentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi. Skolen benytter lærere med lang erfaring innen områdene. I tillegg benyttes gjesteforelesere fra leverandører. 

Skolen benytter  facebook og læringsplattformen Fronter til nettstøttet kommunikasjon mellom studenter og undervisningspersonalet.

Se kravene fra:

Se kravene fra:

NELFO

Ekomnettautorisasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM  (tidligere Post -og teletilsynet)

Tidligere var autorisasjonsområdet inndelt i flere fagområder: teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA). Fagområdene er nå slått sammen til ett fagområde, ekomnettautorisasjon (ENA). Ekomnettautorisasjon gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som definert i ekomloven. 

I tillegg til dette kurset må deltakeren kunne dokumentere kunnskaper som tilsvarer eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro.

Ett års relevant praksis må også dokumenteres med arbeidsattester eller en signert egenerklæring.

Kvalifikasjoner som er ervervet i annen EØS-stat vurderes i samsvar med EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, jf. direktiv 2005/36/EF.

Les mer på NKOM om Ekom autorisasjon

Veiledning for tilbydere av telefoni, bredbånd osv.

Lovdata

 

Læremateriell du må kjøpe selv: NEK 700 serien som består av:

NEK 701 (Gamle 50173- serien, boilig, industri))

NEK 702 (Gamle 50174- serien, praktisk standard)

NEK 703 (Datasenter)

Bestillingen kan gjøres her:

Standard.no

 

Tilleggsemner som inngår for ulike yrkesgrupper:

Ut fra deltakernes behov, blir det utvidet undervisning innen:

Alarmbransjen

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike alarmanlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • Utvidet antenneteknikk
 • Power over Ethernet

PC/Databransjen

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike alarmanlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • Utvidet antenneteknikk
 • Protokoller, konfigurering og oppsett av kommunikasjonsutstyr

Låsesmeder

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike anlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • implementering mot styringssystemer og SD anlegg
 • Power over Ethernet