Ekomkurs hos Nelfo i Møre og Romsdal

Det blir to tredagers samlinger og en eksamensdag. Vi tilbyr EKOM studie som tilfredsstiller kravet om fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ved bestått eksamen fra denne modulen vil kandidaten kunne søke NKOM som autorisert installatør innen EKOM. Kurset vil gå over 2 ganger 3 dager pluss en eksamensdag.
ekom

Ekomkurs åpent for alle starter opp hos Nelfo i Møre og Romsdal. Se kalender lengre nede.

Kommentar fra en av deltakerne på en tidligere kursevaluering: «Dere er kjent for å være de beste i landet og det tror jeg dere er».

Kurset er nå utvidet med faginnhold som er tilpasset

- Alarmsystemer og sikkerhet

- PC/ Data/ Tele- kommunikasjon og nettverk

- Adgangskontroll og kameraovervåking

Se kalender og læringsutbyttebeskrivelse (LUB) for studiet nederst på siden

 

Pris:

30 000.- for ikke- medlemmer

25  000.- for Nelfo- medlemmer

Studiet er på 15 studiepoeng.

 

Ha ditt organisasjonsnummer klart før påmeldingen. Er du uten firma, skriver du bare "Privat"

Påmelding kommer

Kalender

    1. samling

Mandag

  

10 00 - 16 00

Tirsdag

 

09 00 -16 00

Onsdag

 

09 00 -16 00

    2. samling med eksamen

Tirsdag

 

10 00 - 16 00

Onsdag

 

09 00 -16 00

Torsdag

 

09 00 -16 00

Fredag

Eksamen

 

09 00-14 00

1 time ekstra for de med dysleksi/ 
lese- og skrivevansker.

Etter bestått eksamen vil du kunne søke autorisasjon som EKOM installatør forutsatt at formelle krav oppfylles. Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offfentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi. Skolen benytter lærere med lang erfaring innen områdene. I tillegg benyttes gjesteforelesere fra leverandører. Skolen benytter  facebook og læringsplattformen Fronter til nettstøttet kommunikasjon mellom studenter og undervisningspersonalet.

 

Se kravene fra:

Se kravene fra:

NELFO

Ekomnettautorisasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM  (tidligere Post -og teletilsynet)

Tidligere var autorisasjonsområdet inndelt i flere fagområder: teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA). Fagområdene er nå slått sammen til ett fagområde, ekomnettautorisasjon (ENA). Ekomnettautorisasjon gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som definert i ekomloven. 

I tillegg til dette kurset må deltakeren kunne dokumentere kunnskaper som tilsvarer eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro.

Ett års relevant praksis må også dokumenteres med arbeidsattester eller en signert egenerklæring.

Kvalifikasjoner som er ervervet i annen EØS-stat vurderes i samsvar med EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, jf. direktiv 2005/36/EF.

Les mer på NKOM om Ekom autorisasjon

Veiledning for tilbydere av telefoni, bredbånd osv.

Lovdata

 

Læremateriell du må kjøpe selv: NEK 700 serien som består av:

NEK 701 (Gamle 50173- serien, boilig, industri))

NEK 702 (Gamle 50174- serien, praktisk standard)

NEK 703 (Datasenter)

Bestillingen kan gjøres her:

Standard.no

 

Kontaktinformasjon

Øyvind Myhra

Regionsjef

Nelfo Møre og Romsdal

oyvind.myhra@nelfo.no

Tlf: 70 17 82 90

Mobil: 995 35 313