EKOM - Utdanning på nett, ENA autorisasjon

Ekom -studie over internett i web klasserom. Vi kjører det som et ekomkurs over 10 nettsamlinger med en avsluttende praktisk rettet tre- dagers samling i Porsgrunn. Det blir to dager med forelesning/ praksis og eksamen tredje dag. Se kalender lengre nede på siden. Du må ha Ekom kurs modul for å kunne søke Ekom autorisasjon hos NKOM (Nasjonal KOMmunikasjonsmyndighet)
Nett

Vi tilbyr EKOM utdanning som tilfredsstiller kravet om fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ved bestått eksamen fra denne modulen, i tillegg til utdanning og praksis ihht. Post og teletilsynets autorisasjonsforskrift  som trådte ikraft 01.01.2012, vil kandidaten kunne søke som autorisert installatør innen EKOM. Det tas forbehold om minimum 10 deltakere.

Du må selv kjøpe NEK 700- serien hos standard.no. Les mer om dette lengre nede på siden.

Hvis du har noen spørsmål, ta gjerne kontakt.

Hans Ole Dyrseth

hans.ole.dyrseth@t-fk.no

Mobil: 99622451

EKOM gruppe 3-19 i web klasserom.

Oppstart mandag 20. mai. Eksamens- samling i Porsgrunn 02-03-04.10

 

Samling 1

Mandag

20.05

17 00-18 00: Opplæring AdobeConnect, Fronter. Login

18 00- 2000 Forelesning Ekom

Samling 2 

Mandag

27.05

1700 – 2000

Samling 3 

Mandag

03.06

1700 – 2000

Samling 4 

Mandag

19.08

1700 – 2000

Samling 5 

Mandag

26.08

1700 – 2000

Samling 6 

Mandag

02.09

1700 – 2000

Samling 7 

Mandag

09.09

1700 – 2000

Samling 8 

Mandag

16.09

1700 – 2000

Samling 9 

Mandag

23.09

1700 – 2000

Samling 10

Mandag

30.09

1700 – 2000

Samling Porsgrunn

Onsdag

02.10

10 00- 18 00

Samling Porsgrunn

Torsdag

03.10

09 00- 18 00

Eksamen Porsgrunn

Fredag

04.10

09 00- 15 00

 

EKOM gruppe 4-19 har oppstart onsdag 28.08.19

Eksamens- samling i Porsgrunn 06-07-08.11

Dette kurset er fulltegnet.

Samling 1

Onsdag

28.08

17 00-18 00: Opplæring AdobeConnect, Fronter. Login

18 00- 2000 Forelesning Ekom

Samling 2 

Onsdag

04.09

1700 – 2000

Samling 3 

Onsdag

11.09

1700 – 2000

Samling 4 

Onsdag

18.09

1700 – 2000

Samling 5 

Onsdag

25.09

1700 – 2000

Samling 6 

Onsdag

02.10

1700 – 2000

Samling 7 

Onsdag

09.10

1700 – 2000

Samling 8 

Onsdag

16.10

1700 – 2000

Samling 9 

Onsdag

23.10

1700 – 2000

Samling 10

Onsdag

30.10

1700 – 2000

Samling Porsgrunn

Onsdag

06.11

10 00- 18 00

Samling Porsgrunn

Torsdag

07.11

09 00- 18 00

Eksamen Porsgrunn

Fredag

08.11

09 00- 15 00

 

EKOM gruppe 5-19 i web klasserom.

Oppstart mandag 7. oktober på nettundervisning. Eksamens- samling i Porsgrunn 16-17-18.12

Oppstartdato forutsetter tilstrekkelig antall søkere. I så fall vil kurset forskyves litt fram i tid.

Samling 1

Mandag

07.10

17 00-18 00: Opplæring AdobeConnect, Fronter. Login

18 00- 2000 Forelesning Ekom

Samling 2 

Mandag

14.10

1700 – 2000

Samling 3 

Mandag

21.10

1700 – 2000

Samling 4 

Mandag

28.10

1700 – 2000

Samling 5 

Mandag

04.11

1700 – 2000

Samling 6 

Mandag

11.11

1700 – 2000

Samling 7 

Mandag

18.11

1700 – 2000

Samling 8 

Mandag

25.11

1700 – 2000

Samling 9 

Mandag

02.12

1700 – 2000

Samling 10

Mandag

09.12

1700 – 2000

Samling Porsgrunn

Onsdag

16.12

10 00- 18 00

Samling Porsgrunn

Torsdag

17.12

09 00- 18 00

Eksamen Porsgrunn

Fredag

18.12

09 00- 15 00

 

 

Skolen benytter lærere med lang erfaring innen områdene. I tillegg benyttes gjesteforelesere fra leverandører. Skolen benytter  facebook, web klasserom og læringsplattformen Fronter til nettstøttet kommunikasjon mellom studenter og undervisningspersonalet.

Linken til web- klasserommet og Fronter får du på e- post før oppstart. Hvis oppstartsdato ikke passer, ta kontakt med André og gjør en avtale med ham om en introduksjon,  e-post: andre.mathisen@outlook.com

Pris for hele kurset inkl. materiell og eksamen kr. 30 000.-

Utdanningen er nettbasert og gjennomføres som videokonferanser på kveldstid a 2-3 timer over 4 måneder. I tillegg blir det selvstudium med innlevering på Fronter. Husk at du her også vil ha tilgang til læreren over facebook når du trenger det!

Overnattingsmuligheter for tilreisende finner du her

Informasjon fra Nelfo`s hjemmeside vedrørende Ekomnett autorisasjon

Ekomentreprenører

Ekomnettinstallatørerer har tilgang til installasjonsmarkedet for ekomnett gjennom dokumentert kompetanse og godkjennelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom. En gruppering av de store installatørene benevnes som "ekomentreprenører". Ekomentreprenørene prosjekterer, installerer og vedlikeholder store og kompliserte ekomnett. Disse nettene kan bestå av alle infrastrukturbærere, som for eksempel GSM, 3G/4G, CDMA, TETRA og fiber-, koaksial- og kobberkabler.

Avhengige av ekom

Samfunnet er avhengig av en velfungerende ekom-infrastruktur. Ekomnett benyttes til stadige nye og mer kapasitetskrevende tjenester som alle deler av samfunnet forutsetter skal være tilgjengelige. Dette gjelder i like stor grad tjenester for det offentlige, privat næringsliv, privatpersoner og underholdning. Når for eksempel store naturkatastrofer inntrer, er det viktig at samfunnet har tilgjengelig kompetente og dyktige medarbeidere innen et bredt kompetansespekter for å gjenopprette samfunnets kommunikasjonssystemer.

Les mer på NELFO sin hjemmeside

 

Ekomnettautorisasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM  (tidligere Post -og teletilsynet)

Tidligere var autorisasjonsområdet inndelt i flere fagområder: teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA). Fagområdene er nå slått sammen til ett fagområde, ekomnettautorisasjon (ENA). Ekomnettautorisasjon gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som definert i ekomloven. Kvalifisert person må kunne dokumentere kunnskaper som tilsvarer eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ett års relevant praksis må også dokumenteres med arbeidsattester eller en signert egenerklæring.

Les mer på NKOM sine sider om Ekom autorisasjon

Veiledning for tilbydere av telefoni, bredbånd osv.

Lovdata

 

Læremateriell du må kjøpe selv: NEK 700 serien som består av:

NEK 701 (Gamle 50173- serien, boilig, industri))

NEK 702 (Gamle 50174- serien, praktisk standard)

NEK 703 (Datasenter)

NEK TR 750

Bestillingen kan gjøres her:

Standard.no