EKOM - Utdanning på nett, ENA autorisasjon

Ekom -studie over internett i web klasserom. Vi kjører det som et ekomkurs over 10 nettsamlinger med en avsluttende praktisk rettet tre- dagers samling i Porsgrunn. Det blir to dager med forelesning/ praksis og eksamen tredje dag. Se kalender lengre nede på siden. Du må ha Ekom kurs modul for å kunne søke Ekom autorisasjon hos NKOM (Nasjonal KOMmunikasjonsmyndighet)
Nett

Vi tilbyr EKOM utdanning som tilfredsstiller kravet om fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ved bestått eksamen fra denne modulen, i tillegg til utdanning og praksis ihht. Post og teletilsynets autorisasjonsforskrift  som trådte ikraft 01.01.2012, vil kandidaten kunne søke som autorisert installatør innen EKOM. Det tas forbehold om minimum 10 deltakere.

Du må selv kjøpe NEK 700- serien hos standard.no. Les mer om dette lengre nede på siden.

Hvis du har noen spørsmål, ta gjerne kontakt.

Hans Ole Dyrseth

hans.ole.dyrseth@t-fk.no

Mobil: 99622451

EKOM gruppe 2-19 i web klasserom. Dette er fulltegnet og allerede i gang

Oppstart onsdag 27. mars. Eksamen fredag 14. juni i Porsgrunn

Oppstartdato forutsetter tilstrekkelig antall søkere. I så fall vil kurset forskyves litt fram i tid.

Samling 1

Onsdag

27.03

17 00-18 00: Opplæring AdobeConnect, Fronter.

18 00- 2000 Forelesning Ekom

Samling 2 

Onsdag

03.04

1700 – 2000

Samling 3 

Onsdag

10.04

1700 – 2000

Samling 4 

Onsdag

24.04

1700 – 2000

Samling 5 

Onsdag

30.04

1700 – 2000 NB! Tirsdag!

Samling 6 

Onsdag

08.05

1700 – 2000

Samling 7 

Onsdag

15.05

1700 – 2000

Samling 8 

Onsdag

22.05

1700 – 2000

Samling 9 

Onsdag

29.05

1700 – 2000

Samling 10

Onsdag

05.06

1700 – 2000

Samling Porsgrunn

Onsdag

12.06

10 00- 18 00

Samling Porsgrunn

Torsdag

13.06

09 00- 18 00

Eksamen Porsgrunn

Fredag

14.06

09 00- 15 00

 

EKOM gruppe 3-19 i web klasserom.

Oppstart mandag 20. mai. Eksamen fredag 4. oktober i Porsgrunn

Oppstartdato forutsetter tilstrekkelig antall søkere. I så fall vil kurset forskyves litt fram i tid.

Samling 1

Mandag

20.05

17 00-18 00: Opplæring AdobeConnect, Fronter. Login

18 00- 2000 Forelesning Ekom

Samling 2 

Mandag

27.05

1700 – 2000

Samling 3 

Mandag

03.06

1700 – 2000

Samling 4 

Mandag

19.08

1700 – 2000

Samling 5 

Mandag

26.08

1700 – 2000

Samling 6 

Mandag

02.09

1700 – 2000

Samling 7 

Mandag

09.09

1700 – 2000

Samling 8 

Mandag

16.09

1700 – 2000

Samling 9 

Mandag

23.09

1700 – 2000

Samling 10

Mandag

30.09

1700 – 2000

Samling Porsgrunn

Onsdag

02.10

10 00- 18 00

Samling Porsgrunn

Torsdag

03.10

09 00- 18 00

Eksamen Porsgrunn

Fredag

04.10

09 00- 15 00

 

EKOM gruppe 4-19 i web klasserom.

Oppstart onsdag 21.08 på nett. Eksamen fredag 08.11 i Porsgrunn

Oppstartdato forutsetter tilstrekkelig antall søkere. I så fall vil kurset forskyves litt fram i tid.

Samling 1

Onsdag

21.08

17 00-18 00: Opplæring AdobeConnect, Fronter.

18 00- 2000 Forelesning Ekom

Samling 2 

Onsdag

28.08

1700 – 2000

Samling 3 

Onsdag

04.09

1700 – 2000

Samling 4 

Onsdag

11.09

1700 – 2000

Samling 5 

Onsdag

25.09

1700 – 2000

Samling 6 

Onsdag

02.10

1700 – 2000

Samling 7 

Onsdag

09.10

1700 – 2000

Samling 8 

Onsdag

16.10

1700 – 2000

Samling 9 

Onsdag

23.10

1700 – 2000

Samling 10

Onsdag

30.10

1700 – 2000

Samling Porsgrunn

Onsdag

06.11

10 00- 18 00

Samling Porsgrunn

Torsdag

07.11

09 00- 18 00

Eksamen Porsgrunn

Fredag

08.11

09 00- 15 00

Skolen benytter lærere med lang erfaring innen områdene. I tillegg benyttes gjesteforelesere fra leverandører. Skolen benytter  facebook, web klasserom og læringsplattformen Fronter til nettstøttet kommunikasjon mellom studenter og undervisningspersonalet.

Linken til web- klasserommet og Fronter får du på e- post før oppstart. Hvis oppstartsdato ikke passer, ta kontakt med André og gjør en avtale med ham om en introduksjon,  e-post: andre.mathisen@outlook.com

Pris for hele kurset inkl. materiell og eksamen kr. 30 000.-

Utdanningen er nettbasert og gjennomføres som videokonferanser på kveldstid a 2-3 timer over 4 måneder. I tillegg blir det selvstudium med innlevering på Fronter. Husk at du her også vil ha tilgang til læreren over facebook når du trenger det!

Overnattingsmuligheter for tilreisende finner du her

Informasjon fra Nelfo`s hjemmeside vedrørende Ekomnett autorisasjon

Ekomnettinstallatørerer har tilgang til installasjonsmarkedet for ekomnett gjennom dokumentert kompetanse og godkjennelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom. En gruppering av de store installatørene benevnes som "ekomentreprenører". Ekomentreprenørene prosjekterer, installerer og vedlikeholder store og kompliserte ekomnett. Disse nettene kan bestå av alle infrastrukturbærere, som for eksempel GSM, 3G/4G, CDMA, TETRA og fiber-, koaksial- og kobberkabler.

Samfunnet er avhengig av en velfungerende ekom-infrastruktur. Ekomnett benyttes til stadige nye og mer kapasitetskrevende tjenester som alle deler av samfunnet forutsetter skal være tilgjengelige. Dette gjelder i like stor grad tjenester for det offentlige, privat næringsliv, privatpersoner og underholdning. Når for eksempel store naturkatastrofer inntrer, er det viktig at samfunnet har tilgjengelig kompetente og dyktige medarbeidere innen et bredt kompetansespekter for å gjenopprette samfunnets kommunikasjonssystemer. Les mer på NELFO sine sider

 

En dags kurs Ekom med NEK 700 for installatøren hos Nelfo

Varighet: 1 dag
Kurset tar for seg Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sine krav til ekomnett, hva og når man må ha autorisasjon. Gjeldende forskrifter som autorisasjonsforskriften, EMC-forskriften, Ekom og elsikkerhetsforskriften, knyttet til slike anlegg. En gjennomgang av de viktigste kravene i NEK 700 med tanke på planlegging, installasjon og dokumentasjon (NEK 701 og 702).

Kurset kvalifiserer ikke til å søke om autorisasjon! Dette er for Installatører og andre som vurderer å jobbe med EKOM, og ønsker en introduksjon om EKOM og NEK 700. Eller installatører og montører som allerede jobber i området, og ønsker å få nyheter rundt NEK 700 og EKOM/EMC. For å søke om autorisasjon så er det egne krav til ansvarlig foretak, planlegging og utførelse. Utdanningskrav og praksis. Utdanning til å søke etc. er beskrevet på våre EKOM sider

Målgruppe
Faglig ansvarlig, saksbehandlere, leverandører og konsulenter. Les mer på Nelfo sine sider

 

Ekomnettautorisasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM  (tidligere Post -og teletilsynet)

Tidligere var autorisasjonsområdet inndelt i flere fagområder: teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA). Fagområdene er nå slått sammen til ett fagområde, ekomnettautorisasjon (ENA). Ekomnettautorisasjon gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som definert i ekomloven. Kvalifisert person må kunne dokumentere kunnskaper som tilsvarer eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ett års relevant praksis må også dokumenteres med arbeidsattester eller en signert egenerklæring. Les mer på NKOM sine sider om Ekom autorisasjon

Veiledning for tilbydere av telefoni, bredbånd osv.

Lovdata

 

Læremateriell du må kjøpe selv: NEK 700 serien 2016 som består av:

NEK 701 (Gamle 50173- serien, boilig, industri))

NEK 702 (Gamle 50174- serien, praktisk standard)

NEK 703 (Datasenter)

Bestillingen kan gjøres hos standard.no

Hvis du er medlem av Nelfo, kan du bestille her til rabatterte priser