EKOM - Utdanning på nett, ENA autorisasjon

Ekom -studie over internett i web klasserom. Vi kjører det som et ekomkurs over 10 nettsamlinger med en avsluttende praktisk rettet tre- dagers samling i Porsgrunn. Det blir to dager med forelesning/ praksis og eksamen tredje dag. Se kalender lengre nede på siden. Du må ha Ekom kurs modul for å kunne søke Ekom autorisasjon hos NKOM (Nasjonal KOMmunikasjonsmyndighet).
Nett

Vi tilbyr EKOM utdanning som tilfredsstiller kravet om fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ved bestått eksamen fra denne modulen, i tillegg til utdanning og praksis ihht. Post og teletilsynets autorisasjonsforskrift  som trådte ikraft 01.01.2012, vil kandidaten kunne søke som autorisert installatør innen EKOM. Det tas forbehold om minimum 10 deltakere.

Du må selv kjøpe NEK 700- serien hos standard.no. Les mer om dette lengre nede på siden.

Hvis du har noen spørsmål, ta gjerne kontakt.

Hans Ole Dyrseth

hans.ole.dyrseth@t-fk.no

Mobil: 99622451

EKOM gruppe 5-19 i web klasserom.

Oppstart mandag 7. oktober på nettundervisning. Eksamen Porsgrunn 11.- 13 desember.

Oppstartdato forutsetter tilstrekkelig antall søkere. I så fall vil kurset forskyves litt fram i tid.

Samling 1

Mandag

07.10

17 00-18 00: Opplæring AdobeConnect, Fronter. Login

18 00- 2000 Forelesning Ekom

Samling 2 

Mandag

14.10

1700 – 2000

Samling 3 

Mandag

21.10

1700 – 2000

Samling 4 

Mandag

28.10

1700 – 2000

Samling 5 

Mandag

04.11

1700 – 2000

Samling 6 

Mandag

11.11

1700 – 2000

Samling 7 

Mandag

18.11

1700 – 2000

Samling 8 

Mandag

25.11

1700 – 2000

Samling 9 

Mandag

02.12

1700 – 2000

Samling 10

Mandag

09.12

1700 – 2000

Samling Porsgrunn

Onsdag

11.12

10 00- 18 00

Samling Porsgrunn

Torsdag

12.12

09 00- 18 00

Eksamen Porsgrunn

Fredag

13.12

09 00- 15 00

 

EKOM gruppe 1-20 har oppstart onsdag 15.01.20

Eksamens- samling i Porsgrunn

Samling 1

Onsdag

15.01

17 00-18 00: Opplæring AdobeConnect, Canvas. Login

18 00- 2000 Forelesning Ekom

Samling 2 

Onsdag

22.01

1700 – 2000

Samling 3 

Onsdag

29.01

1700 – 2000

Samling 4 

Onsdag

05.02

1700 – 2000

Samling 5 

Onsdag

12.02

1700 – 2000

Samling 6 

Onsdag

19.02

1700 – 2000

Samling 7 

Onsdag

26.02

1700 – 2000

Samling 8 

Onsdag

04.03

1700 – 2000

Samling 9 

Onsdag

11.03

1700 – 2000

Samling 10

Onsdag

18.03

1700 – 2000

Samling Porsgrunn

Onsdag

25.03

10 00- 18 00

Samling Porsgrunn

Torsdag

26.03

09 00- 18 00

Eksamen Porsgrunn

Fredag

27.03

09 00- 15 00

 

Ekom 2-20.

Påmelding kommer rett over nyttår.

     

Samling 1

Mandag

09.03

17 00-18 00: Opplæring AdobeConnect, Canvas Login

18 00- 2000 Forelesning Ekom

Samling 2 

Mandag

16.03

1700 – 2000

Samling 3 

Mandag

23.03

1700 – 2000

Samling 4 

Mandag

30.03

1700 – 2000

Samling 5 

Mandag

06.04

1700 – 2000

Samling 6 

Mandag

20.04

1700 – 2000

Samling 7 

Mandag

27.04

1700 – 2000

Samling 8 

Mandag

04.05

1700 – 2000

Samling 9 

Mandag

11.05

1700 – 2000

Samling 10

Mandag

18.05

1700 – 2000

Samling Porsgrunn

Onsdag

27.05

10 00- 18 00

Samling Porsgrunn

Torsdag

28.05

09 00- 18 00

Eksamen Porsgrunn

Fredag

29.05

09 00- 15 00

Skolen benytter lærere med lang erfaring innen områdene. I tillegg benyttes gjesteforelesere fra leverandører. Skolen benytter  facebook, web klasserom og læringsplattformen Canvas til nettstøttet kommunikasjon mellom student og lærer.

Linken til web- klasserommet og Canvas får du på e- post før oppstart. Hvis oppstartsdato ikke passer, ta kontakt med André og gjør en avtale med ham om en introduksjon,  e-post: andre.mathisen@outlook.com

Pris for hele kurset inkl. materiell og eksamen kr. 30 000.-

Utdanningen er nettbasert og gjennomføres som videokonferanser på kveldstid a 2-3 timer over 4 måneder. I tillegg blir det selvstudium med innlevering på Fronter. Husk at du her også vil ha tilgang til læreren over facebook når du trenger det!

Overnattingsmuligheter for tilreisende finner du her

Informasjon fra Nelfo`s hjemmeside vedrørende Ekomnett autorisasjon

Ekomentreprenører

Ekomnettinstallatørerer har tilgang til installasjonsmarkedet for ekomnett gjennom dokumentert kompetanse og godkjennelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom. En gruppering av de store installatørene benevnes som "ekomentreprenører". Ekomentreprenørene prosjekterer, installerer og vedlikeholder store og kompliserte ekomnett. Disse nettene kan bestå av alle infrastrukturbærere, som for eksempel GSM, 3G/4G, CDMA, TETRA og fiber-, koaksial- og kobberkabler.

Avhengige av ekom

Samfunnet er avhengig av en velfungerende ekom-infrastruktur. Ekomnett benyttes til stadige nye og mer kapasitetskrevende tjenester som alle deler av samfunnet forutsetter skal være tilgjengelige. Dette gjelder i like stor grad tjenester for det offentlige, privat næringsliv, privatpersoner og underholdning. Når for eksempel store naturkatastrofer inntrer, er det viktig at samfunnet har tilgjengelig kompetente og dyktige medarbeidere innen et bredt kompetansespekter for å gjenopprette samfunnets kommunikasjonssystemer.

Les mer på NELFO sin hjemmeside

 

Ekomnettautorisasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM  (tidligere Post -og teletilsynet)

Tidligere var autorisasjonsområdet inndelt i flere fagområder: teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA). Fagområdene er nå slått sammen til ett fagområde, ekomnettautorisasjon (ENA). Ekomnettautorisasjon gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som definert i ekomloven. Kvalifisert person må kunne dokumentere kunnskaper som tilsvarer eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ett års relevant praksis må også dokumenteres med arbeidsattester eller en signert egenerklæring.

Les mer på NKOM sine sider om Ekom autorisasjon

Veiledning for tilbydere av telefoni, bredbånd osv.

Lovdata

 

Læremateriell du må kjøpe selv: 

- NEK 700 serien 2016

Bestillingen kan gjøres her:

Standard.no