EKOM - Utdanning på nett

Ekom- utdanning over internett i web klasserom. Kursene går over 10 nettsamlinger med en avsluttende praktisk rettet tre- dagers samling i Porsgrunn. Det blir to dager med forelesning/ praksis og eksamen tredje dag. Se kalender lengre nede på siden.
Nett

Vi tilbyr EKOM utdanning som tilfredsstiller kravet om fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ved bestått eksamen fra denne modulen, i tillegg til utdanning og praksis ihht. Post og teletilsynets autorisasjonsforskrift  som trådte ikraft 01.01.2012, vil kandidaten kunne søke som autorisert installatør innen EKOM. Det tas forbehold om minimum 10 deltakere.

Kommentar fra en av deltakerne på en tidligere kursevaluering: «Dere er kjent for å være de beste i landet og det tror jeg dere er».

 

Kurset er nå utvidet med faginnhold som er tilpasset

- Alarmsystemer og sikkerhet

- PC/ Data/ Tele- kommunikasjon og nettverk

- Adgangskontroll og kameraovervåking

Se kalender og læringsutbyttebeskrivelse (LUB) for studiet nederst på siden

Kurset har et arbeidsomfang som tilsvarer 15 studiepoeng. Det er 10 ukentlige samlinger på nett og 1 samling på tre dager i Porsgrunn med eksamen.

Denne Ekom utdanningen er beregnet for deltakere med minst ett års praktisk erfaring innenfor fagområdet. Se Læringsutbytte- beskrivelse Ekom kursmodul lengre nede på siden. I tillegg til dette kreves fullført og bestått fagskole, elektrorelatert, eller lignende. Dette kurset forutsetter også en del egeninnsats mellom samlingene, slik det er vanlig på nettbaserte utdanninger. På oppmøtesamlingen i Porsgrunn legges det opp til gruppearbeid på kveldene.

Ny Ekom utdanning 2-19 med oppstart onsdag 27. mars og eksamen fredag 14.juni 2019

Ekom 1-19 er dessverre fulltegnet.

VIKTIG! Nye krav til fakturering. Ha organisasjonsnummer klart når du melder deg på. Hvis du melder deg på uten firma, skriver du bare PRIVAT.

Påmelding Ekom 2-19

Se kalender for nedenfor!

Prisen på hele utdanningen inkl. læremateriell er 30 000.-  Hvis to kolleger fra samme firma ønsker å ta kurset sammen, gis det 25% rabatt til deltaker nummer to. Dette må beskrives i kommentarfeltet i påmeldingsskjema. Ved behov kan vi dele beløpet i to innbetalinger. Kompetansebevis utleveres etter siste innbetaling.

Du må selv kjøpe NEK 700- serien hos standard.no. Les mer om dette lengre nede på siden.

Hvis du har noen spørsmål, ta gjerne kontakt.

Hans Ole Dyrseth

hans.ole.dyrseth@t-fk.no

Mobil: 99622451

Se kalender

her:

 

EKOM gruppe 7-18 i web klasserom

Oppstart onsdag 21.11

Eksamen fredag 15. februar 2019

 

Dager         

Dato       

Klokkeslett        

 

Samling 1

Onsdag  

21.11

17 00- 18 00

18 00-19 00

Introduksjon AdobeConnect, fronter

Forelesning EKOM

Samling 2

Onsdag

28.11

1700 – 2000

 

Samling 3 

Onsdag

05.12

1700 – 2000

 

Samling 4 

Onsdag

12.12

1900- 2000

Dato utgår. Ny dato kommer.

Samling 5 

Onsdag

02.01

1700 – 2000

 

Samling 6 

Onsdag

09.01

1700 – 2000

 

Samling 7

Onsdag

16.01

1700 – 2000

 

Samling 8 

Onsdag

23.01

1700 – 2000

 

Samling 9 

Onsdag

30.01

1700 – 2000

 

Samling 10

Onsdag

06.02

1700 – 2000

 

Samling Porsgrunn

Onsdag

13.02

10 00- 18 00

 

Samling Porsgrunn

Torsdag

14.02

09 00- 18 00

 

Eksamen Porsgrunn

Fredag

15.02

09 00- 15 00

 

Oppstartdato forutsetter tilstrekkelig antall søkere.

 

EKOM gruppe 1-19 i web klasserom.

Oppstart mandag 28. januar

Eksamen fredag 29. mars

Oppstartdato forutsetter tilstrekkelig antall søkere.

I så fall vil kurset forskyves litt fram i tid.

Samling 1

Mandag  

28.01

17 00-18 00: Opplæring AdobeConnect,

Fronter. Login

Samling 2 

Mandag

04.02

1700 – 2000

Samling 3 

Mandag

11.02

1700 – 2000

Samling 4 

Mandag

18.02

1700 – 2000

Samling 5 

Mandag

25.02

1700 – 2000

Samling 6 

Mandag

04.03

1700 – 2000

Samling 7 

Mandag

11.03

1700 – 2000

Samling 8 

Mandag

18.03

1700 – 2000

Samling 9 

Mandag

25.03

1700 – 2000

Samling 10    

En tiende samling vil bli lagt til i løpet av kurset. 
Dette gjøres i samråd med deltakerne.

Samling Porsgrunn

Onsdag

27.03

10 00- 18 00

Samling Porsgrunn

Torsdag

28.03

09 00- 18 00

Eksamen Porsgrunn

Fredag

29.03

09 00- 15 00

 

EKOM gruppe 2-19 i web klasserom.

Oppstart onsdag 27. mars. Eksamen fredag 14. juni i Porsgrunn

Oppstartdato forutsetter tilstrekkelig antall søkere. I så fall vil kurset forskyves litt fram i tid.

Samling 1

Onsdag

27.03

17 00-18 00: Opplæring AdobeConnect, Fronter. Login

18 00- 2000 Forelesning Ekom

Samling 2 

Onsdag

03.04

1700 – 2000

Samling 3 

Onsdag

10.04

1700 – 2000

Samling 4 

Onsdag

24.04

1700 – 2000

Samling 5 

Onsdag

30.04

1700 – 2000 NB! Tirsdag!

Samling 6 

Onsdag

08.05

1700 – 2000

Samling 7 

Onsdag

15.05

1700 – 2000

Samling 8 

Onsdag

22.05

1700 – 2000

Samling 9 

Onsdag

29.05

1700 – 2000

Samling 10

Onsdag

05.06

1700 – 2000

Samling Porsgrunn

Onsdag

12.06

10 00- 18 00

Samling Porsgrunn

Torsdag

13.06

09 00- 18 00

Eksamen Porsgrunn

Fredag

14.06

09 00- 15 00

 

Etter du har meldt deg på, får du tilbud om å bli medlem av den lukkede facebook- gruppen for dette kurset.

Fagskolen Telemark tilbyr EKOM utdanning som tilfredsstiller kravet om fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ved bestått eksamen fra denne modulen, i tillegg til utdanning og praksis ihht. Post og teletilsynets autorisasjonsforskrift  som trådte ikraft 01.01.2012, vil kandidaten kunne søke som autorisert installatør innen EKOM.

Kommentar fra en av deltakerne på en tidligere kursevaluering: «Dere er kjent for å være de beste i landet og det tror jeg dere er».

Med et headsett og webkamera er du i gang. (integrert kamera på pc eller netbrett er greit).

Etter bestått eksamen vil du kunne søke autorisasjon som EKOM installatør forutsatt at formelle krav oppfylles. Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offfentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi. Skolen benytter lærere med lang erfaring innen områdene. I tillegg benyttes gjesteforelesere fra leverandører. Skolen benytter  facebook, web klasserom og læringsplattformen Fronter til nettstøttet kommunikasjon mellom studenter og undervisningspersonalet.

Linken til web- klasserommet får du ved oppstart: 

Pris for hele kurset inkl. materiell og eksamen kr. 30 000.-

Utdanningen er nettbasert og gjennomføres som videokonferanser på kveldstid a 2-3 timer over 4 måneder. I tillegg blir det selvstudium med innlevering på Fronter. Husk at du her også vil ha tilgang til læreren over facebook når du trenger det!

Overnattingsmuligheter for tilreisende finner du her

Informasjon fa Nelfo`s hjemmeside vedrørende Ekomnett autorisasjon

Ekomentreprenører

Ekomnettinstallatørerer har tilgang til installasjonsmarkedet for ekomnett gjennom dokumentert kompetanse og godkjennelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom. En gruppering av de store installatørene benevnes som "ekomentreprenører". Ekomentreprenørene prosjekterer, installerer og vedlikeholder store og kompliserte ekomnett. Disse nettene kan bestå av alle infrastrukturbærere, som for eksempel GSM, 3G/4G, CDMA, TETRA og fiber-, koaksial- og kobberkabler.

Avhengige av ekom

Samfunnet er avhengig av en velfungerende ekom-infrastruktur. Ekomnett benyttes til stadige nye og mer kapasitetskrevende tjenester som alle deler av samfunnet forutsetter skal være tilgjengelige. Dette gjelder i like stor grad tjenester for det offentlige, privat næringsliv, privatpersoner og underholdning. Når for eksempel store naturkatastrofer inntrer, er det viktig at samfunnet har tilgjengelig kompetente og dyktige medarbeidere innen et bredt kompetansespekter for å gjenopprette samfunnets kommunikasjonssystemer.

Les mer på NELFO sin hjemmeside

Ekomnettautorisasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM  (tidligere Post -og teletilsynet)

Tidligere var autorisasjonsområdet inndelt i flere fagområder: teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA). Fagområdene er nå slått sammen til ett fagområde, ekomnettautorisasjon (ENA). Ekomnettautorisasjon gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som definert i ekomloven. Kvalifisert person må kunne dokumentere kunnskaper som tilsvarer eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ett års relevant praksis må også dokumenteres med arbeidsattester eller en signert egenerklæring.

Les mer på NKOM om Ekom autorisasjon

Veiledning for tilbydere av telefoni, bredbånd osv.

Lovdata

 

Læremateriell du må kjøpe selv: NEK 700 serien 2016 som består av:

NEK 701 (Gamle 50173- serien, boilig, industri))

NEK 702 (Gamle 50174- serien, praktisk standard)

NEK 703 (Datasenter)

Bestillingen kan gjøres her:

Standard.no

 

Læringsutbyttebeskrivelse EKOM kursmodul

15 studiepoeng (Fra studieplan Elkraft og Bygningsautomatisering)

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

 • Oppbygging og virkemåte for ekom nett slik de er beskrevet i Nkoms ekom forskrift og Nkoms autorisasjonsforskrift.
 • Analoge og digitale kommunikasjonssystemer for overføring av kommunikasjonssignaler på alle typer medium. (parkabel, fiberoptisk kabel, koaksialkabel eller i fritt rom)
 • Oppbygging av store kommersielle ekom nett, sentraler og koblingsrom
 • Oppbygging av infrastruktur i alle typer bygg og mellom bygg ihht NEK 701 og NEK 702
 • EMC og EMI i alle typer ekom nett
 • Branntekniske krav
 • Relevante HMS krav
 • Planlegging, gjennomføring, testing og krav til dokumentasjon i forhold til gjeldende lover og normer.
 • Planlegging mht fremtidssikkerhet og kvalitet
 • EKOMs utvikling og plass i samfunnet i dag og i fremtiden
 • Egne utviklingsmuligheter innen fagfeltet ekom
 • Kontrakter, ansvarsrett og ulike entrepriseformer
 • Interkontroll forskriften

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre rede for valg av teknisk løsning og materiell ut ifra teknisk dokumentasjon
 • hensyntar EMC krav
 • kan utføre arbeidet etter gitte spesifikasjoner fra kunde eller dennes representant.
 • Kan bruke programvare og verktøy for beregning. Planlegging og dokumetasjon av ekom nett
 • Kan bruke test- og måleinstrumenter for dokumentasjon ihht gjeldende krav og normer.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse ved å måle, teste og analysere egne og andres installasjoner og tolke resultater og justere/utbedre.
 • Kan finne og henvise til informasjon, som datablader og fagstoff innen ekom og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling.
 • Kan kartlegge en situasjon innen ekom og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kjenner til enhver tid gjeldende lover og forskrifter
 • Kan planlegge, prosjektere og velge riktig materiell for å bygge og drifte ekom nett alene og som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og gjeldende regelverk.
 • Kan utføre arbeidet etter spesifikasjoner og kundens behov og krav.
 • Kan bygge faglige og tverrfaglige relasjoner for fremdrift i byggeprosjekt og erfaringsutveksling
 • Kan bidra til utvikling av en sunn bedriftskultur basert på de verdier som samfunnet ønsker og som vil gi bedriften et godt omdømme.
 • Kan utøve faglig ledelse
 • Har god forståelse for Arbeidsmiljøloven, Elsikkerhet, Interkontroll og HMS

 

Tilleggsemner som inngår for ulike yrkesgrupper:

Ut fra deltakernes behov, blir det utvidet undervisning innen:

Alarmsystemer og sikkerhet

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike alarmanlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • Utvidet antenneteknikk
 • Power over Ethernet

PC/ Data/ Tele- kommunikasjon og nettverk

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike alarmanlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • Utvidet antenneteknikk
 • Protokoller, konfigurering og oppsett av kommunikasjonsutstyr

Adgangskontroll og kameraovervåking

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike anlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • implementering mot styringssystemer og SD anlegg
 • Power over Ethernet