Brukernavn og passord

Fingeravtrykk

Fagskolen Telemark sitt nettverk er tilknyttet et fylkeskommentalt nettverk. For å få tilgang til nettverket er det viktig du tar vare på brukernavnet og passordet. Dette ble sendt på e-post/SMS.

Ditt brukernavn og passord har flere bruksområder, dette bruker du for å logge inn på WiFi, Fronter feide, Office 365 og kopimaskinen på skolen.

 

Fronter feide og Office innlogging finner du nederst på http://fagskolen-telemark.no

 

Office installasjon

Se video her https://www.youtube.com/watch?v=9h3cR2B0KF8

 

Endre passord

Dersom du har glemt passordet ditt, så kan du lage nytt via nettstedet https://passord.vfk.no

(Velg domene SKOLE)

 

Finn mer informasjon her