Anlegg, nettbasert deltid

Tilbudet gjennomføres i samarbeid med Fagskolen Rogaland, Fagskolen Telemark, Sørlandets fagskole (Grimstad), MEF (Maskinentreprenørenes Forbund, Agderfylkene og Sør Rogaland) og Teknisk Senter i Flekkefjord.
Anlegg

Høyere yrkesfaglig utdanning. Studer til fagingeniør på nett fra der du bor. I januar 2020 starter Fagskolen Rogaland opp et deltids/-fjernundervisningstilbud innen fordypningen ANLEGG, tilpasset kombinasjonen jobb-utdanning.

Om studiet
Fordypningen ANLEGG: Tilbudet er et 3-årig sammenhengende deltids/nettbasert studium hvor undervisningen følger skoleåret. Det tas forbehold om nødvendige endringer i gjennomføringsmodellen.

Undervisningen vil normalt gjennomføres med en faglærer/foreleser lokalisert ved Fagskolen Rogaland Kalhammaren. Forelesningene tas opp og lagres på Fagskolens mediasite for senere å kunne «streames» via læringsplattformen it’s learning. Undervisningen overføres i sanntid til de øvrige studiestedene. Klassen har fellesundervisning sammen med bygg deltid/nettbasert i 1 ½ år for så å undervises i fordypningsfag anlegg i 1 ½ år.

Opptak 
Opptaksregler er som for teknisk fagskole for øvrig: Relevant fagbrev, eller minimum fem års relevant yrkeserfaring. Søknad med nødvendig dokumentasjon sendes til Fagskolen Rogaland Kalhammaren

Siste frist for innsending av søknader:  Fredag 20. september  2019

Oppstart 
Oppstartmøte er planlagt til tirsdag 14 januar 2020 kl. 09.00.
Oppstart av studiet forutsetter styregodkjenning og et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.

Opplæringsplan 
Strukturen på studiet samsvarer med skolens ordinære tilbud, med unntak av den tidsmessige plasseringen av emnene.

Avslutning av studiet

Fagskolen Rogaland er ansvarlige for å utstede dokumentasjon til studentene ved endt studium.

Kostnader Egenandel:

kr. 10 000 pr. år. I tillegg: Utgifter til bærbar PC, kalkulator, el skrivebrett og læremidler.

Se Informasjon, søknadsskjema og studieplan på hjemmesiden til Fagskolen i Rogaland og søk derfra

Tilbudet har en egen Facebook-side.