Anlegg, nettbasert

Tilbudet gjennomføres i samarbeid med Fagskolen Rogaland, Fagskolen Telemark, Sørlandets fagskole (Grimstad), MEF (Maskinentreprenørenes Forbund, Agderfylkene og Sør Rogaland) og Teknisk Senter i Flekkefjord.
Skagerak arena

På bakgrunn av stor etterspørsel, vil det mest sannsynlig også høsten 2019/ våren 2020 startes opp et tilbud innenfor fordypningen Anlegg, deltid/nettbasert. Søkningen avgjør hvilke undervisningssteder som blir aktuelle. En eventuell oppstart forutsetter tilstrekkelig antall søkere og godkjenning i fagskolestyret. Opptaket vil bli gjort lokalt gjennom søknad direkte til Fagskolen Rogaland. Det vil bli åpnet for søkning via Fagskolen Rogalands hjemmeside 1 juni med søknadsfrist 15 august. Linker til hjemmeside og søknadsskjema vil bli lagt ut.

 

Undervisningen vil normalt gjennomføres med en faglærer/foreleser lokalisert ved Fagskolen Rogaland. Forelesningene videooverføres til aktuelle skoler, samtidig som de lagres på Fagskolen Rogaland sin mediasite for senere å kunne streames via læringsplattformen it’s learning. Dersom undervisningen, eller andre forhold tilsier det, kan faglærer/foreleser og studentene samlokaliseres.

Sanntidsundervisning dagtid: Fredag (og hver mandag i januar og februar) i tidsrommet 08.00-15.00 via videokonferanse/PC eller ved oppmøte på aktuell skole. Undervisningen vil normalt gjennomføres med faglærer lokalisert ved én av de ovennevnte skolene samtidig som den video-overføres til andre.

Undervisningen lagres på Fagskolen Rogaland sin mediasite for senere å kunne streames via læringsplattformen it’s learning. Dersom undervisningen, eller andre forhold tilsier det, kan faglærer og studenter samlokaliseres.

Sanntidsundervisning kveldstid: Onsdag og torsdag i tidsrommet 18.00 til kl. 21.00 via PC og egnet programvare.

Opptak 
Opptaksregler er som for teknisk fagskole for øvrig: Relevant fagbrev, eller minimum fem års relevant yrkeserfaring.

Oppstart 
Informasjon kommer

Opplæringsplan 
Strukturen på studiet samsvarer med skolens ordinære tilbud, med unntak av den tidsmessige plasseringen av emnene. Avslutning av studiet: Fagskolen Rogaland er ansvarlige for å utstede dokumentasjon til studentene ved endt studium.

Avslutning av studiet

Fagskolen Rogaland er ansvarlige for å utstede dokumentasjon til studentene ved endt studium.

Kostnader Egenandel:

kr. 10 000 pr. år. I tillegg: Utgifter til bærbar PC, kalkulator, el skrivebrett og læremidler.

Søknadsskjemaer og informasjon

Informasjon, søknadsskjema og studieplan

Tilbudet har en egen Facebook-side.